Kosmetologia (I stopnia)

KOSMETOLOGIA

(Studia licencjackie)

 

Oczekiwania klientów rynku usług kosmetologicznych z dnia na dzień wzrastają, co wymaga sporych zasobów kadrowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, współpracujących z największymi ośrodkami SPA & Wellness. Szczególną uwagę zwraca się na kadrę posiadającą wiedzę z zakresu najnowszych technologii i rozwiązań mających na celu poprawę estetyki ciała i twarzy pacjenta. Profesjonaliści spełniający najwyższe standardy stają się źródłem gwarantowanej satysfakcji dla klienta. Dla wielu z nich zawodowym celem jest nie tylko poprawa wyglądu zewnętrznego pacjenta, ale również jego uświadomienie w kwestii zagrożeń i ryzyka jakie niosą za sobą zabiegi z zakresu kosmetologii.

Promowanie świadomych zachowań prozdrowotnych powinno pozostawać również w gestii kosmetologów, których wiedza z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu powinna być na bieżąco poszerzana i weryfikowana. Tym samym stają się oni zarówno promotorami, jak i edukatorami zdrowia.

 

Cel kształcenia

Głównym celem kształcenia studentów na kierunku kosmetologia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów pracujących w branży beauty w Polsce i na świecie. Studenci mają dostęp do produktów kosmetycznych renomowanych marek, dzięki czemu sami z pełną świadomością budują swoją opinię, która w przyszłości będzie punktem wyjścia do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz zawierania umów z potencjalnymi partnerami.  

Wyposażenie pracowni specjalistycznych oraz współpraca z wieloma dystrybutorami specjalistycznego sprzętu i aparatury kosmetologicznej pozwala studentom na nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania zabiegów kosmetologicznych o różnym poziomie złożoności.

Studia na kierunku kosmetologia mają przede wszystkim przygotować przyszłych członków zespołów konsultacyjnych do współpracy z lekarzami różnych specjalności. Tak, aby w porozumieniu dbać o dobro i komfort pacjenta/ klienta. Studenci WSIiZ od początku swojego kształcenia mają szanse na zdobywanie dodatkowej wiedzy poprzez uczestnictwo w: szkoleniach, seminariach, konferencjach oraz badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Tym samym mają pełną świadomość ustawicznie wprowadzanych zmian w branży i konieczności ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy.

 

Zajęcia z pracodawcami

GoldEco Agnieszka Stateczna-Mędrek, - nowoczesne laboratorium, którego celem jest opracowanie receptur, formulacji wszelkiego typu produktów kosmetycznych. Tworzymy receptury kosmetyków standardowych, naturalnych i certyfikowanych. Dostosowujemy obecne receptury do obowiązującego prawa.

BELNEA

Firma IRBK GROUP Patrycja Marciniak, jest instytucją szkoleniową oraz dostawcą urządzeń i wyposażenia dla Gabinetów Kosmetologicznych ora Klinik Medycyny Estetycznej. Założona została przez Kosmetologa i Trenera Rozwoju Osobistego z wieloletnim doświadczeniem trenersko - handlowym. Firma główny nacisk w swojej działalności, kładzie na rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji Studentów kierunków kosmetologicznych, jak i dyplomowanych Kosmetologów. Misją firmy IRBK GROUP Patrycja Marciniak jest uzupełnianie wiedzy zdobytej podczas Studiów wśród Kosmetologów na terenie Województwa Mazowieckiego.

Prowadzone moduły: Kosmetologia korekcyjna z elementami aparatury specjalistycznej [V i VI semestr].

 

http://nowa.wsiiz.pl/dokumenty/partnerzy/dr_belter.jpg

 

 

Marta Fiłoń - trener biznesu spa&beauty i doświadczony szkoleniowiec z zakresu sprzedaży usług i produktów salonu i spa, marketingu i motywowania pracowników. Autorka publikacji w pismach branżowych oraz materiałów szkoleniowych dla managerów i specjalistów branży beauty. Prowadzi szkolenia otwarte, jak i dedykowane dla hoteli spa, salonów beauty oraz dla firm dostarczających rozwiązania dla salonów i spa.

Prowadzone moduły: Marketing usług kosmetologicznych z elementami jakości świadczonych usług [VI semestr].

 

Maxlash Professional od 2009 roku, klientki w Polsce i na świecie potwierdzają wysoką jakość oferowanych przez nas usług, szkoleń, dystrybucji oraz jakości kosmetyków. Jesteśmy autorami takich metod stylizacji rzęs jak Express, Pump Up Lash i Stay Long Mascara. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy też szkolenia oraz kosmetyki do trwałego podkręcania i malowania rzęs. Nasze metody podbijają rynek wypychając dotychczas stosowane wałki, paski i tradycyjne maskary. Z naszego doświadczenia, wiedzy i umiejętności skorzystało wiele osób w całej Polsce i Europie. Od 2010 roku jesteśmy uczestnikami wielu kongresów, targów oraz wydarzeń kosmetycznych. Jesteśmy właścicielami marek Maxlash Professional, Mount Up Lash, Affari, Noir Cosmetique.

Prowadzenie warsztatów w ramach modułu: Kosmetologia upiększająca [I semestr].

 

 

Organizacja studiów   

 • Czas trwania: 3 lata
 • Forma studiów: 
  • stacjonarna [Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-18:30]
  • niestacjonarna [Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15] – ćwiczenia audytoryjne i wykłady; Zajęcia specjalistyczne odbywają się w piątki, soboty i niedziele [08:00-20:15]
 • Poziom kształcenia: studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną [prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość];
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student lub student vs. model zew.] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • lektorat: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza przypadków, dyskusja;
 • proseminarium: przygotowanie do teoretycznego i praktycznego egzaminu dyplomowego;
 • studencka praktyka zawodowa: 6 miesięczna.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: ćwiczenia audytoryjne;
 • Platforma internetowa ClickMeeting – wykłady online
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia uczęszczający na studia kosmetologii w Warszawie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych.

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia uzyskuje przygotowanie do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. Jest gotowy do  współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Ponadto nabędzie praktyczne umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

  

Absolwent kosmetologii może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:

 • gabinety kosmetyczne;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkoły kosmetyczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

 

W związku z powyższym absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • posługiwania się językiem obcym (słownictwo ogólne oraz terminologia stosowana w naukach o zdrowiu) w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych;
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej;
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Anatomia

Z

4

 2.

 Fizjologia i patofizjologia

Z

6

 3.

 Biochemia

E

5

 4.

 Histologia i biologia komórki

Z

5

 5.

 Kosmetologia upiększająca

Z

4

 6.

 Psychologiczne i społeczne uwarunkowania pracy z klientem

Z

3

 7.

 PdW: Diagnostyka skóry, włosów i paznokci/ Aparaturowa diagnostyka kosmetologiczna

E

3

 8.

 Wychowanie fizyczne [30h] – tylko studia stacjonarne

Z

0

 9.

 BHP

Z

0

 

 

 

30

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Promocja zdrowia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Z

1

 2.

 Biofizyka

E

4

 3.

 Histologia i biologia komórki

E

3

 4.

 Fizjologia i patofizjologia

E

5

 5.

 Immunologia z podstawami alergologii

Z

5

 6.

 PdW: Metody oceny działania kosmetyków/ Analiza składu chemicznego kosmetyków

Z

3

 7.

 PdW: Wizaż i stylizacja/ Efekty specjalne w makijażu i charakteryzacji

E

3

 8.

 Wychowanie fizyczne [30h] – tylko studia stacjonarne

Z

0

 9.

 PRAKTYKA

Z

6

 

 

 

30

 

 

SEMESTR III

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Język angielski

Z

1

 2.

 Ustawodawstwo i bezpieczeństwo stosowania kosmetyków

Z

1

 3.

 Dermatologia

Z

6

 4.

 Farmakologia

Z

4

 5.

 Mikrobiologia z parazytologią

E

4

 6.

 Technologia informacyjna

Z

2

 7.

 Kosmetologia pielęgnacyjna

Z

5

 8.

 PdW: Surowce kosmetyczne/ Surowce naturalne i ziołolecznictwo

E

4

 9.

 PdW: Kształtowanie sylwetki i postawy ciała/ Kinezyterapia

Z

3

     

30

 

SEMESTR IV

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Język angielski

Z

1

 2.

 Dermatologia

E

6

 3.

 PdW: Podstawy biofarmacji kosmetyków/ Nanotechnologia we współczesnej kosmetologii

E

4

 4.

 Higiena

E

2

 5.

 Kosmetologia pielęgnacyjna

E

6

 6.

 Receptura kosmetyczna

Z

3

 7.

 Doraźna pomoc przedmedyczna z elementami organizacji ratownictwa medycznego

Z

2

 8.

 PRAKTYKA

Z

6

 

 

 

30

 

 

SEMESTR V

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Język angielski

Z

1

 2.

 Estetyka

E

2

 3.

 PdW: Podologia/ Kosmetologia pielęgnacyjna stopy

E

5

 4.

 PdW: Odnowa biologiczna/ Nowoczesne techniki relaksacyjne

Z

4

 5.

 PdW: Dietetyka i planowanie żywienia/ Profilaktyka i terapia otyłości

Z

3

 6.

 PdW: Kosmetologia korekcyjna z elementami aparatury specjalistycznej/ Kosmetologia stanów patologicznych

E

5

 7.

 Chemia kosmetyczna

Z

3

 8.

 Podstawy pigmentacji manualnej i maszynowej

Z

1

 9.

 PRAKTYKA

Z

6

     

30

 

SEMESTR VI

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Fizjoterapia i masaż w kosmetologii praktycznej

Z

3

 2.

 PdW: Fotobiologia skóry/ Antyoksydanty w kosmetyce

Z

5

 3.

 PdW: Kosmetologia korekcyjna z elementami aparatury specjalistycznej/ Kosmetologia stanów patologicznych

E

4

 4.

 PdW: Medycyna estetyczna/ Kosmetologia estetyczna

E

4

 5.

 PdW: Marketing usług kosmetologicznych z elementami jakości świadczonych usług/ Zarządzanie podmiotami świadczącymi usługi w zakresie zdrowia i urody

Z

4

 6.

 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Z

10

     

30

 

Terminy rekrutacji na studia:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 10 październik
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle + płytę ze zdjęciem cyfrowym w formacie .jpg oraz rozdzielczości 300 dpi,

  UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej.

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
  • Skierowanie na badania lekarskie 
  • Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2020" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu (stan na dzień 20 maja 2020 roku)

Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
 • potwierdzenie dokonania opłaty za ELS [elektroniczną legitymację studencką] w kwocie 22 zł
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • świadectwo dojrzałości [kopia].

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat
Skierowanie i zaświadczenie lekarskie

 

UCZELNIA NIE PONOSI KOSZTÓW BADAŃ LEKARSKICH ORAZ WIZYTY U LEKARZA MEDYCYNY PRACY

 

czesne/semestr: I-II 2 600 zł
czesne/semestr: III-VI 2 700 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

opłata za ELS

22 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2020
Zarządzenie Kanclerza 2/2020
Zarządzenie Kanclerza 3/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty