Kosmetologia (II stopnia)

Wydział Nauk o Zdrowiu

kosmetologia_studia_magisterskie_warszawa

 

KOSMETOLOGIA

Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną
(II stopnia)

 

STUDIA MAGISTERSKIE
TRYB ZAJĘĆ I TRYB STUDIÓW

 

 

 Zajęcia prowadzone są w systemach:

 • stacjonarnym: od poniedziałku do piątku, przez 2 lata
 • niestacjonarnym: piątki (od 17:00-20:00), soboty i niedziele, stąd jest to idealna forma studiów dla osób pracujących zawodowo, studia niestacjonarne trwają 2 lata.

  

CZYM JEST KOSMETOLOGIA

Kosmetologia jest obecnie jedną z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin dermatologii. To również jedna z najszerszych jej dziedzin. Szczególną uwagę kosmetologia poświęca leczeniu i pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. 

  

CEL KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem na kierunku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kosmetologów. Kosmetolog Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

  

KANDYDACI NA STUDIA

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku kosmetologia musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są do absolwentów kierunków z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej. Na studia mogą ubiegać się również absolwenci wydziałów chemicznych, ale tylko na specjalność Technologia kosmetyków.

W przypadku absolwentów kierunków innych niż kosmetologia istnieje konieczność przystąpienia do realizacji kursu wyrównawczego, którego zakres jest opracowywany na podstawie złożonego suplementu do dyplomu i podawany do wiadomości studentów do 30 listopada br.

 

SPECJALNOŚCI

Specjalność: Technologia kosmetyków

Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności technologia kosmetyków uzyskuje wiedzę specjalistyczną dotyczącą technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, właściwego przetwarzania surowców w przemyśle kosmetycznym, a dalej produkcji szerokiej gamy kosmetyków. Ma również wiedzę dotyczącą wymagań jakościowych i regulacji prawnych stosowanych w procesie wdrażaniem nowych produktów kosmetycznych na rynek. Zn metody analizy i kontroli jakości kosmetyków. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w firmach zajmujących się produkujących kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne. Specjalność technologia kosmetyków daje absolwentowi odpowiednią wiedzę do podjęcia zatrudnienie w laboratoriach kontroli jakości czy zarządzanie produkcją kosmetyków.

Do pobrania

Specjalność: Kosmetologia praktyczna

Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności kosmetologia praktyczna uzyskuje szczegółową i pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki kosmetologicznej i branży usług kosmetycznych. Posiada umiejętności przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych stosownie do potrzeb klienta tj. zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, ale także leczniczych. Jest w stanie rozpoczynać stany patologiczne skóry i dobrać odpowiednią gamę zabiegów kosmetologicznych. Absolwent w ramach wybranej specjalności nabywa szerokie umiejętności praktyczne w zakresie poprawy stanu i kondycji skóry. Absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze beauty, ale przede wszystkim ma wszystkie narzędzia pozwalające nana samodzielne organizowanie, urządzenie, wyposażenie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

Do pobrania

Specjalność: Kosmetologia bioestetyczna

Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności kosmetologia bioestyczna jest dodatkowo przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia zabiegu z zakresu kosmetologii leczniczej. Efektywnie współpracuje z dermatologiem, chirurgiem oraz specjalistą z zakresu medycyny estetycznej w ramach działań mających na celu poprawę kondycji skóry zmienionej chorobowo. Absolwent dodatkowo jest przygotowany do organizacji pracy gabinetów kosmetologicznych oraz klinik SPA & Wellness.

Do pobrania

Specjalność: Podologia

Absolwent specjalności podologia uzyskuje wiedzę z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem całościowej pielęgnacji kończyn dolnych, chorób naczyniowych stóp. Absolwent uzyskuje również wiedzę dotyczącą podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej. Absolwent studium będzie swobodnie poruszał się w obszarze usług podologicznych zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Będzie mógł podjąć pracę w gabinetach kosmetologiczno-podologicznych.

Do pobrania

Specjalność: Trychologia kosmetologiczna

Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności trychologia kosmetologiczna uzyskuje wiedzę specjalistyczną dotyczącą rozwiązywania problemów zdrowotnych ludzi w obrębie skóry głowy i włosów. Posiadane umiejętności praktyczne pozwolą na świadczenie usług mających na celu wsparcie leczenia farmakologicznego wdrożonego przez lekarza specjalistę. Zawodowe cele skupią się przede wszystkim na walce z: wypadaniem włosów, łysieniem, łuszczycą, łojotokiem, atopowym zapaleniem i swędzeniem skóry głowy. Specjalność trychologia kosmetologiczna daje absolwentowi odpowiednią wiedzę do podjęcia zatrudnienie w samodzielnych gabinetach trychologicznych.

Do pobrania

end faq

 

Uruchomienie konkretnej specjalizacji uzależnione jest od liczby zdeklarowanych studentów.
Minimalna liczba konieczna do uruchomienia specjalizacji to 30 osób. 

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Absolwent kosmetologii magisterskiej jako specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody będzie mógł prowadzić profilaktyk mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Będzie potrafił, po konsultacji z lekarzem dermatologiem, wydawać zalecenia dotyczące pielęgnacji zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

 

Absolwent kosmetologii może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:

 • gabinety kosmetologiczne;
 • gabinety odnowy biologicznej; 
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkoły kosmetyczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

 

W związku z powyższym absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry;
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych;
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej;
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

 

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line


Pliki do pobrania: