Kosmetologia (II stopnia)

KOSMETOLOGIA

(Studia II stopnia)

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku kosmetologia musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są do absolwentów kierunków z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej. Na studia mogą ubiegać się również absolwenci wydziałów chemicznych, ale tylko na jedną ścieżkę kształcenia – Manager produktu kosmetycznego.

W przypadku absolwentów kierunków innych niż kosmetologia istnieje konieczność przystąpienia do realizacji kursu wyrównawczego, którego zakres jest opracowywany na podstawie złożonego suplementu do dyplomu.

 

 

Ścieżka kształcenia - Cele

 

Kosmetologia bioestetyczna
Podjęcie ścieżki kształcenia pozwala na przygotowanie do samodzielnego przeprowadzenia zabiegu z zakresu kosmetologii upiększającej, pielęgnacyjnej i estetycznej. Przez cały okres kształcenia studenci poznają możliwe zakresy współpracy  z dermatologiem, chirurgiem oraz specjalistą z zakresu medycyny estetycznej w ramach działań mających na celu poprawę kondycji skóry.

Kosmetologia kliniczna
Podjęcie ścieżki kształcenia pozwala na uzyskanie szczegółowej i pogłębionej wiedzy z zakresu problematyki kosmetologicznej i branży usług beauty. Plan studiów skupia się na metodyce zabiegów kosmetologicznych dobieranych stosownie do potrzeb klienta. W czasie zajęć specjalistycznych studenci podejmują się diagnozy  stanów patologicznych skóry i dobrania odpowiedniej gamy zabiegów kosmetologicznych. W tym również omawiane są kwestie związane ze współpracą kosmetologa z lekarzami różnych specjalności. Kształcenia w ramach ścieżki kosmetologia kliniczna pozwala na nabycie umiejętności praktycznych w zakresie poprawy stanu i kondycji skóry zmienionej chorobowo.

 

 

Zajęcia z pracodawcami

Dr Irena Eris zawdzięcza swoją mocną pozycję niezmiennym wartościom, takim jak najwyższa jakość, uczciwość i szacunek oraz nieustająca innowacyjność we wszelkich działaniach. Holistyczny świat marki tworzą luksusowe kosmetyki, sieć Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris i trzy pięciogwiazdkowe Hotele SPA.
Prowadzone moduły: Aparatura i technologia w przemyśle kosmetycznym [semestr I].

GoldEco Agnieszka Stateczna-Mędrek, - nowoczesne laboratorium, którego celem jest opracowanie receptur, formulacji wszelkiego typu produktów kosmetycznych. Tworzymy receptury kosmetyków standardowych, naturalnych i certyfikowanych. Dostosowujemy obecne receptury do obowiązującego prawa.

BELNEA

Firma IRBK GROUP Patrycja Marciniak, jest instytucją szkoleniową oraz dostawcą urządzeń i wyposażenia dla Gabinetów Kosmetologicznych ora Klinik Medycyny Estetycznej. Założona została przez Kosmetologa i Trenera Rozwoju Osobistego z wieloletnim doświadczeniem trenersko - handlowym. Firma główny nacisk w swojej działalności, kładzie na rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji Studentów kierunków kosmetologicznych, jak i dyplomowanych Kosmetologów. Misją firmy IRBK GROUP Patrycja Marciniak jest uzupełnianie wiedzy zdobytej podczas Studiów wśród Kosmetologów na terenie Województwa Mazowieckiego.

Prowadzone moduły: Zajęcia aparaturowe, laserowe i estetyczne [I i II semestr].

ITP S.A. specjalizuje się w dostarczaniu opatentowanych technologii laserowych i medycznych na rynek polski i zagraniczny. Firma jest oficjalnym dystrybutorem najlepszych światowych marek produkujących sprzęt do medycyny estetycznej, sektora medycznego oraz wellness. Wraz ze swoimi Klientami wyznacza najwyższe standardy usług na rynku polskim, umożliwiając szerokiemu gronu specjalistów dostęp do urządzeń zapewniających pracę na najwyższym poziomie oraz gwarantujących bezpieczeństwo i satysfakcję pacjenta. Zabiegi wykonywane z zastosowaniem tych technologii powodują natychmiastową i długotrwałą poprawę wyglądu skóry i ciała, a tym samym zwiększają komfort życia i wpływają pozytywnie na samopoczucie.

ITP S.A. jest w Polsce dystrybutorem takich znanych firm, jak: Cynosure, Pollogen - Lumenis, Alma Lasers, Deka, Storz Medical, LPG, Quanta System, NewPong, Korust.
Od 2012 roku firma tworzy swoje własne produkty: innowacyjną linię organicznych wypełniaczy i kosmeceutyków Neauvia Organic. Powstają one w oparciu o współpracę z wysokiej klasy specjalistami oraz zastosowanie najnowszych technologii i najwyższej jakości składników. ITP wspólnie z firmą Neauvia ITS tworzy również własne urządzenia stosowane w medycynie i medycynie estetycznej.

Od 2018 roku ITP S.A. jest również jedyny polskim dystrybutorem łóżek i leżanek włoskiej marki LEMI oraz od 2019 w swpim portfolio posiada fitokosmetyki Vagheggi. Działalność i profesjonalizm firmy zostały docenione przez magazyny Puls Biznesu i Forbes, które niejednokrotnie przyznały ITP S.A. cenne wyróżnienia.

Prowadzone moduły: HI TECH w kosmetologii [IV semestr].

Żaneta Stanisławska - wykładowca akademicki, trener biznesu, szkoleniowiec z zakresu makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej, członek SPCP USA. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jako prelegentka uczestniczyła w wielu konferencjach, seminariach i pokazach. Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i zarządzania w placówkach Beauty&SPA. Przekazuje swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w sferze kosmetologicznej, jak i biznesowej. Redaktorka naczelna pierwszego w Polsce magazynu o makijażu permanentnym „Forever”. Właścicielka i pomysłodawczyni firmy z profesjonalnymi kosmetykami Nano Medic, linii odzieżowej I am Beauty oraz sieci szkół BB College.

Prowadzone moduły: Medyczny makijaż korygujący [część warsztatowa poświęcona pigmentacji].

 

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 lata
 • Forma studiów: 
  • stacjonarna [Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-18:30]; Zajęcia warsztatowe z pracodawcami oraz zajęcia kliniczne odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-20:15]
  • niestacjonarna [Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15] – ćwiczenia audytoryjne i wykłady; Zajęcia warsztatowe z pracodawcami oraz zajęcia kliniczne odbywają się w piątki [08:00-20:15]
 • Poziom kształcenia: studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy absolwenta: magister

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student lub student vs. model zew.] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • seminarium dyplomowe: opracowanie pracy dyplomowej;
 • studencka praktyka zawodowa: 3 miesięczna.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: ćwiczenia audytoryjne;
 • SANGATE Hotel Airport [ul. 17 stycznia 32]: wykłady.  

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Absolwent kosmetologii magisterskiej jako specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody będzie mógł prowadzić profilaktykę mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Będzie potrafił, po konsultacji z lekarzem dermatologiem, wydawać zalecenia dotyczące pielęgnacji zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

 

Absolwent kosmetologii może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:

 • gabinety kosmetologiczne;
 • gabinety odnowy biologicznej; 
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkoły kosmetyczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

 

W związku z powyższym absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry;
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych;
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej;
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

 

 

Kosmetologia II stopnia

rok/ liczba semestrów

lp.

nazwa modułów

rok I
semestr I

1.

 Prawo kosmetyczne (zarys prawa polskiego i europejskiego)

2.

 Onkologia skóry

3.

 Endokrynologia

4.

 Zabiegi aparaturowe, laserowe i estetyczne

5.

 Sensoryka i środki zapachowe

6.

 Surowce kosmetyczne

7.

 moduł z wybranej ścieżka kształcenia

8.

 moduł z wybranej ścieżka kształcenia

9.

 BHP

rok I
semestr II 

1.

 Alergologia

2.

 Toksykologia kosmetyku

3.

 Zabiegi aparaturowe, laserowe i estetyczne.

4.

 Dermatologia kliniczna

5.

 Trening zdrowotny-aktywność ruchowa w profilaktyce i rehabilitacji

6.

 moduł z wybranej ścieżka kształcenia

7.

 moduł z wybranej ścieżka kształcenia

8.

 PRAKTYKA

rok II
semestr III

1.

 Przemysłowa produkcja kosmetyków

2.

 Receptura preparatów kosmetycznych

3.

 Chirurgia plastyczna, pourazowa i estetyczna

4.

 Medycyna estetyczna i anti aging

5.

 Warsztaty interpersonalne: Kontakt z klientem

6.

 moduł z wybranej ścieżka kształcenia

7.

 moduł z wybranej ścieżka kształcenia

8.

 Seminarium magisterskie

9.

 PRAKTYKA

rok II
semestr IV

1.

 Zastosowanie nanostruktur w kosmetologii

2.

 Estetologia medycza

3.

 Projektowanie zabiegu SPA & Wellness

4.

 HI TECH w kosmetologii

5.

 Żywienie i suplementacja diety w aspekcie zdrowia i urody człowieka

6.

 Warsztaty: Prowadzenie biznesu w branży kosmetologicznej

7.

 Seminarium magisterskie

8.

 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

9.

 PRAKTYKA

 

Kosmetologia bioestetyczna

 Lp.

Moduł

Razem punkty ECTS

forma zaliczenia

 1.

 Specjalistyczne metody masażu kosmetycznego

6

E

 1.

 Naturalne substancje biologicznie aktywne

6

E

 2.

 Fizjoterapia estetyczna

6

E

 2.

 Trychologia kosmetologiczna

6

E

 3.

 Medycyna przeciwstarzeniowa

6

E

 3.

 Wprowadzenie do makijażu permanentny

6

E

 3_4.

 Seminarium magisterskie

11

Z

 

Kosmetologia kliniczna

 Lp.

Moduł

Razem punkty ECTS

forma zaliczenia

 1.

 Specjalistyczna aparatura w kosmetologii - warsztaty
 u pracodawców [kliniki medycyny estetycznej i kosmetologii]

6

E

 1.

 Specjalistyczne metody masażu leczniczego

6

E

 2.

 Terapie kosmetologiczne chorób skóry i
 dermokosmetyka - warsztaty

6

E

 2.

 Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

6

E

 3.

 Laseroterapia - warsztaty u pracodawców
 [kliniki medycyny estetycznej i kosmetologii]

6

E

 3.

 Medyczny makijaż korygujący

6

E

 3_4.

 Seminarium magisterskie

11

Z

 

 

 

 

Terminy rekrutacji na studia:

 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 04 listopada do 20 grudnia
 • na semestr zimowy (zajęcia od października) 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem]+ płytę ze zdjęciem cyfrowym,

  UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej.

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
  • Skierowanie na badania lekarskie 
  • Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2019" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty  (stan na dzień 27 czerwca 2019)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE] - absolwenci WSIiZ zwolnieni z obu opłat
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej + suplement [oryginał lub odpis do wglądu],

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat
Skierowanie
Zaświadczenie lekarskie  

 

UCZELNIA NIE PONOSI KOSZTÓW BADAŃ LEKARSKICH ORAZ WIZYTY U LEKARZA MEDYCYNY PRACY

Opłaty

 

czesne/semestr: I-III 3 600 zł
czesne/semestr: IV 3 800 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

opłata za ELS

22 zł