Inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Czesne:

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I – VII semestr
3 600 zł
3 600 zł
(2 x 1 800 zł)
3 600 zł
(4 x 900 zł)
3 960 zł
(5 x 792 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat  ulega zwiększeniu o 10%

Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasada zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego;
 • oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów korzystających z produktów o określonych właściwościach użytkowych;
 • planowania i zainicjowania działań w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i ochrony zdrowia;
 • wymagań dot. znakowania produktów spożywczych;
 • zasad zarządzania procesami i jakością na wszystkich etapach produkcji, dystrybucji i prowadzonych badań w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • analizy ilościowej i jakościowej surowców/ substancji, półproduktów, gotowych produktów spożywczych lub kosmetycznych;
 • tworzenia koncepcji oraz produkcji produktów kosmetycznych;
 • posługiwania się aparaturą laboratoryjną, a także maszynami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie produkcji, a także badania i oceny jakości surowców i gotowych produktów kosmetycznych;
 • pracy z przepisami i normami polskimi oraz międzynarodowymi, odnoszącymi się do produkcji i dystrybucji produktów kosmetycznych, w celu dbania o ich jakość i bezpieczeństwo.

Absolwent studiów na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja może podjąć zatrudnienie w:

 • podmiotach leczniczych;
 • podmiotach administracji samorządowej i państwowej wykonujących zadania z zakresu zdrowia publicznego;
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
 • laboratoriach kontroli jakości i badania bezpieczeństwa produktów kosmetycznych/ żywności;,laboratoriach analitycznych;
 • podmiotach produkujących żywność, kosmetyki, w tym również produkty FMCG.
Program Studiów

I semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Wprowadzenie do zdrowia publicznego

Z

2

x

 

 

50

2.

Biologia człowieka

E

3

x

x

 

75

3.

Mikrobiologia ogólna

Z

3

x

x

 

75

4.

Biochemia

E

3

x

x

 

75

5.

Immunologia i alergologia

E

4

x

x

 

100

6.

Higiena

Z

3

x

x

 

75

7.

Matematyka stosowana

E

6

x

x

 

150

8.

Chemia ogólna i nieorganiczna

Z

4

x

x

x

100

9.

Podstawy prawa z elementami prawa administracyjnego

Z

2

x

 

 

50

10.

Wychowanie fizyczne

Z

0

 

x

 

30

11.

BHP i ergonomia

Z

0

x

 

 

4

 

RAZEM

 

30

   

784

 

II semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

E

3

x

x

 

75

2.

Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego

Z

2

 

x

 

50

3.

Demografia

Z

1

 

x

 

25

4.

Pdw: Prawo żywnościowe/ Prawo kosmetyczne

E

2

x

 

 

50

5.

PdW: Mikrobiologia żywności/ Mikrobiologia kosmetyków

E

4

x

x

 

100

6.

Chemia ogólna i nieorganiczna

E

4

x

x

x

100

7.

Chemia organiczna

Z

3

x

x

x

75

8.

Psychologia zdrowia i jakości życia

Z

1

 

x

 

25

9.

Wychowanie fizyczne

Z

0

 

x

 

30

10.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

10

 

 

x

300

 

RAZEM

 

30

   

830

 

III semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

PdW: Technologia chemiczna (w zakładach przemysłu spożywczego)/ Technologia chemiczna (w zakładach przemysłu kosmetycznego)

E

4

x

x

x

100

2.

PdW: Chemia żywności/ Chemia i receptura kosmetyków

Z

5

x

x

x

125

3.

PdW: Toksykologia żywności/ Toksykologia kosmetyku

E

4

x

x

 

100

4.

PdW: Dozwolone substancje dodatkowe do żywności/ Surowce kosmetyczne

E

4

x

x

x

100

5.

Biostatystyka

Z

3

x

x

 

75

6.

Chemia organiczna

E

5

x

x

x

125

7.

Chemia analityczna

E

4

x

x

x

100

8.

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych

Z

1

 

x

 

25

 

RAZEM

 

30

   

750

 

IV semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

PdW:Chemia żywności/ Chemia i receptura kosmetyków

E

5

x

x

x

125

2.

PdW: Analiza żywności/ Analiza chemiczna kosmetyku. Metody oceny kosmetyków

Z

4

x

x

x

100

3.

PdW: Aparatura i technologia w inżynierii żywności/ Aparatura i technologia w przemyśle kosmetycznym

Z

4

x

x

 

100

4.

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Z

2

x

x

 

50

5.

Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego: Wystąpienia publiczne i komunikacja

Z

1

 

x

 

25

6.

Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego: Digital i social media

Z

1

 

x

 

25

7.

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych

Z

1

 

x

 

25

8.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

12

 

 

x

360

 

 RAZEM

 

30

   

810

 

V semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

E

4

x

x

 

100

2.

Bezpieczeństwo zdrowotne i prawa konsumenta

Z

4

x

x

 

100

3.

Bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych

Z

4

x

x

 

100

4.

PdW: Analiza żywności/ Analiza chemiczna kosmetyku. Metody oceny kosmetyków

E

6

x

x

x

150

5.

PdW: Opakowania artykułów żywnościowych/ Wymagania i kryteria opakowań kosmetycznych

Z

6

x

x

 

150

6.

Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego: Public relations w ochronie zdrowia

Z

2

 

x

 

50

7.

Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego: Content marketing w ochronie zdrowia

Z

2

 

x

 

50

8.

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych

E

2

 

x

 

50

 

RAZEM

 

30

   

750

 

VI semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Telemedycyna i e-zdrowie

E

4

x

x

 

95

2.

Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia

E

2

x

 

 

55

3.

Ekonomika zdrowia

E

3

x

x

 

75

4.

PdW: Chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami w przemyśle spożywczym/ Chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami w przemyśle kosmetycznym

Z

3

x

x

 

75

5.

PdW: Towaroznawstwo artykułów żywnościowych/ Towaroznawstwo w przemyśle kosmetycznym

Z

4

x

x

 

100

6.

Seminarium specjalistyczne – metodologia badań własnych

Z

4

 

x

 

100

7.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

10

 

 

x

300

 

RAZEM

 

30

   

800

 

VII semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

PdW: Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle spożywczym/ Ocena oddziaływania na środowisko przemysłu kosmetycznego

Z

4

x

x

 

100

2.

PdW: Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym/ Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwo produktu kosmetycznego

E

5

x

x

 

125

3.

Analiza potrzeb, tworzenie i realizacja programów zdrowotnych

Z

5

x

x

x

125

4.

Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego: Zarządzanie ryzykiem w usługach medycznych

Z

3

 

x

 

75

5.

Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Z

3

 

x

 

75

6.

Seminarium specjalistyczne – projekt inżynierski

Z

10

 

x

 

250

 

RAZEM

 

30

   

750

 

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA

Studia inżynierskie

Ścieżki kształcenia:

 • bezpieczeństwo produktu kosmetycznego
 • bezpieczeństwo żywności

Czas trwania

3,5 roku (7 semestrów)

Tytuł zawodowy absolwenta

inżynier

Forma studiów

 • stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:40)
 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:15, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)