Celem Dni Otwartych jest przedstawienie kandydatom bogatej oferty edukacyjnej i kulturalnej Uczelni. Przybyli tego dnia goście mają możliwość uzyskania informacji o konkretnych kierunkach studiów, zadawania pytań i rozmowy ze studentami, pracownikami oraz przedstawicielami Samorządu Studentów WSIiZ. Można też zobaczyć, jak w praktyce przebiega proces zdobywania wiedzy i umiejętności na interesującym kierunku podczas wykładów i ćwiczeń otwartych. W programie Dni Otwartych jest również zwiedzanie powierzchni dydaktycznej WSIiZ. 

27 maja 2022 r.

 

Rozpoczęcie Dni Otwartych w godzinach 11:00 i 13:00

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19
Na uczelnię mają wstęp wyłącznie osoby: zdrowe, tj. osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz osoby, które nie przebywały w bezpośrednim kontakcie z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, osoba nieobjęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Wszystkie osoby wchodzące na teren Uczelni zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, a w tym do posiadania we własnym zakresie środków ochrony indywidualnej tych części ciała. Zaleca się, by osoby wchodzące na teren Uczelni, były wyposażone, we własnym zakresie, w jednorazowe rękawiczki i korzystały z nich, aż do momentu opuszczenia terenu Uczelni. Wszystkie osoby wchodzące do Uczelni zobowiązane są do dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym znajdujących się przy wejściach głównych.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym informujemy:

  • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366).
  • Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem +48 22 646 20 60 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej WSIiZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych prawnie interesów realizowanych przez WSIiZ.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji procesu edukacyjnego.
  • Ma Pan/i prawo do żądania od WSIiZ dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  • W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych, a także podmioty świadczące na rzecz WSIiZ usługi informatyczne, medyczne, edukacyjno-szkoleniowe, księgowo-kadrowe oraz podmioty dostarczające przesyłki pocztowe oraz kurierskie.
  • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego i edukacyjnego Pana/i dziecka/ podopiecznego, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym czasu archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
  • Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.

Administrator danych osobowych
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie