COVER WSIIZ b

 

CHEMIA I RECEPTURA KOSMETYKÓW

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU CHEMIA I RECEPTURA KOSMETYKÓW:

  • zna i rozumie klasyfikację produktów kosmetycznych oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji, w tym również metody ich pozyskiwania, transportu i przechowywania
  • zna formy kosmetyczne oraz rozumie zasady tworzenia i optymalizacji receptur kosmetycznych
  • zna etapy projektowania produktu kosmetycznego oraz certyfikację kosmetyków naturalnych i organicznych
  • potrafi pozyskiwać surowce kosmetyczne z ogólnodostępnych produktów, jak i stanu naturalnego
  • samodzielnie uzyskuje wybraną formę kosmetyku, umie zaprojektować i stworzyć środek zapachowy, produkt do pielęgnacji wybranej części ciała, kosmetyk kolorowy, w tym również opakowanie i etykietę
  • prawidłowo ocenia bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kosmetyku przy wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi
  • rozpoznaje, analizuje i poszukuje rozwiązań problemów z zakresu chemii kosmetycznej, w oparciu o zdobytą wiedzę z dyscyplin naukowych
  • potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności do wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy
  • kreatywnie realizuje powierzone obowiązki, mając na celu udoskonalenie istniejących bądź stworzenie nowych rozwiązań, wykorzystując interdyscyplinarność nabytej wiedzy

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 4000 ZŁ 4000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Aspekty prawne, bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kosmetyków

Z

2

12

 

 

2.

Aparatura i technologia w przemyśle kosmetycznym

E

4

10

 10

 

3.

Syntetyczne i naturalne surowce kosmetyczne

Z

6

12

  18 

4.

Wymogi i kryteria opakowań kosmetycznych

Z

4

10

 10

 

5.

Fizykochemia form kosmetycznych

E

3

12

 

18 

6.

Analiza chemiczna kosmetyku. Metody oceny kosmetyków

E

6

12

 

18 

7.

Chemia i receptura kosmetyków pielęgnacyjnych i ochronnych

Z

5

 12

 

 

8.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Chemia i receptura kosmetyków kolorowych

E

6

 12   18 

2.

Chemia i receptura substancji i środków zapachowych

E

6

12

 

 18

3.

Optymalizacja receptur kosmetycznych

Z

6

12

  18

4.

Marketing i zarządzenia w obrocie wyrobami kosmetycznymi

Z

5

12

12 

 

5.

Systemy zarządzania jakością w produkcji kosmetyków

Z

4

10

 10

 

6.

Certyfikacja kosmetyków naturalnych i ekologicznych

Z

3

 12

 

 

 

 

 laboratoria

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 6/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI