COVER WSIIZ b

 

DIETETYKA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA od 15 listopada 2023r.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU DIETETYKA:

  • posiada wiedzę w zakresie norm żywieniowych, klasyfikacji diet, zasad ich sporządzania
  • zna metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia u dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów
  • zna i rozumie znaczenie zdrowego stylu życia, promocji zdrowia i właściwego odżywiania w profilaktyce chorób społecznych i dietozależnych oraz zna mechanizm działania i wpływ aktywności ruchowej na organizm
  • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i udzielać porady dietetycznej
  • potrafi określić wartość odżywczą i energetyczną pożywienia i typowych potraw
  • potrafi w sposób komunikatywny wyjaśnić klientowi, jego rodzinie lub grupie istotę problemu i zaproponować właściwe rozwiązania żywieniowe
  • potrafi prowadzić dokumentację opisującą podejmowane decyzje z wykorzystaniem programów komputerowych
  • potrafi krytycznie oceniać działania własne i cudze oraz akceptować opinie zespołu lub innych specjalistów
  • jest świadomy własnych ograniczeń, potrafi zwrócić się o pomoc do innych specjalistów w trosce o dobro klienta oraz potrafi skutecznie zasugerować klientowi potrzebę konsultacji medycznej

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 5000 ZŁ 5000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Style żywieniowe Polaków i ich społeczno-demograficzne uwarunkowania

Z

3

16

 

 

2.

Edukacja żywieniowa

E

3

18

 

 

3.

Anatomia i fizjologia układu pokarmowego

Z

2

12

 12  

4.

Poradnictwo dietetyczne

E

3

12

 12

 

5.

Terapia nadwagi i otyłości

Z

4

 12

 

18 

6.

Żywienie kobiet w ciąży, połogu i laktacji

Z

6

12

 

18 

7.

Alergie i nietolerancje pokarmowe

E

5

12

 

 

8.

Higiena żywności i żywienia

Z

4

12

   

9.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Coaching zdrowia i żywienia

E

3

   18  

2.

Przedsiębiorczość i organizacja poradnictwa żywieniowego

Z

3

12

 12

 

3.

Żywienie dzieci i młodzieży

E

6

12

  18

4.

Żywienie sportowców i osób aktywnych fizycznie

E

5

12

 

18 

5.

Żywienie seniorów

Z

5

12

 

16 

6.

Środki farmakologiczne wspomagające odchudzanie

Z

4

 

12

 

7.

Środki farmakologiczne wspomagające aktywność fizyczną

Z

4

 

 12

 

 

 

 ćwiczenia warsztatowe

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 12/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI