COVER WSIIZ b

 

DIETETYKA I SUPLEMENTACJA W SPORCIE

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU DIETETYKA I SUPLEMENTACJA W SPORCIE:

  • ma zaawansowaną wiedzę o zasadach dietetyki sportowej
  • zna i charakteryzuje rodzaje diet oraz rozumie konieczność ich różnicowania w zależności od założonych celów żywieniowych oraz sportowych
  • rozumie potrzebę aktywnego stylu życia w korelacji z różnym wiekiem klienta i/ lub stanem jego zdrowia, a ponadto zna mechanizmy funkcjonowania układów fizjologicznych człowieka w kontekście wysiłku fizycznego o różnym stopniu natężenia
  • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na postawione do osiągnięcia przez klienta cele żywieniowe i sportowe
  • potrafi wykorzystać wskaźniki antropometryczne i ogólnolekarskie przy ocenie stanu odżywiania klienta
  • potrafi dobrać rodzaj aktywności fizycznej do zastosowanego planu żywieniowego i wskazać korzyści z dostosowania do nowych wytycznych
  • potrafi dokonać oceny postępów wdrożenia zaleconego postępowania dietetycznego oraz wprowadzić w razie konieczności modyfikację w sposobie żywienia
  • współpracuje ze specjalistami odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór nad aktywnością fizyczną klienta
  • kompetentnie realizuje zadania wynikające z wcześniej zdiagnozowanych potrzeb klienta

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 4000 ZŁ 4000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Strategie żywieniowe dla różnych systemów energetycznych

Z

3

16

 

 

2.

Biochemia żywności

E

3

12

 

 

3.

Anatomia i fizjologia układu pokarmowego

Z

2

12

12  

4.

Alergie pokarmowe

E

3

12

12 

 

5.

Żywienie osób aktywnych fizycznie

Z

4

12

 

18 

6.

Fizjologia wysiłku fizycznego

Z

6

12

 

18 

7.

Diety alternatywne w sporcie

E

5

12

 

 

8.

Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej

Z

4

 

12  

9.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Coaching zdrowia i żywienia

E

3

  18   

2.

Biochemia wysiłku fizycznego

Z

3

12

 12

 

3.

Żywienie sportowców

E

6

12

  18

4.

Technologia żywności i potraw w sporcie

E

5

12

 

18

5.

Odnowa biologiczna w sporcie

Z

5

12

 16

 

6.

Żywność funkcjonalna w sporcie

Z

4

 

12

 

7.

Suplementacja w sporcie

Z

4

 

12 

 

 

 

 ćwiczenia warsztatowe

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 6/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI