COVER WSIIZ b

 

DIETETYKA KLINICZNA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU DIETETYKA KLINICZNA:

  • zna etapy planowania i wdrażania planów żywieniowych pod kierunkiem lekarza specjalisty
  • zna i charakteryzuje rodzaje diet leczniczych, wspomagających leczenie chorób przewlekłych
  • rozumie wzajemne relacje między chorobami przewlekłymi, a stanem odżywienia i potrafi zaplanować i zastosować żywienie właściwe do zaburzeń metabolicznych spowodowanych chorobą
  • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny diagnozowanej osoby
  • diagnozuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia jego homeostazy
  • potrafi samodzielnie rozwiązać problem interakcji leków z pożywieniem, witaminami, składnikami mineralnymi, suplementami diety oraz używkami
  • potrafi wdrożyć procedury z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii wybranych chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych
  • jest świadomy własnych ograniczeń, potrafi zwrócić się o pomoc do innych specjalistów w trosce o dobro klienta oraz potrafi skutecznie zasugerować klientowi potrzebę konsultacji medycznej
  • rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 4000 ZŁ 4000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Żywienie człowieka

Z

3

16

 

 

2.

Anatomia człowieka

E

3

18

 

 

3.

Fizjologia człowieka

Z

2

12

 12  

4.

Diagnostyka laboratoryjna

E

3

12

 12

 

5.

Ocena stanu odżywienia człowieka z elementami antropometrii

Z

4

 

 

18 

6.

Pracownia dietetyki i planowanie diet w wybranych przypadkach klinicznych I

Z

6

12

 

18 

7.

Zaburzenie odżywiania o podłożu psychogennym

E

5

12

12 

 

8.

Kliniczny zarys chorób

Z

4

12

12   

9.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Psychodietetyka

E

3

   18  

2.

Interakcja leku z pożywieniem

Z

3

12

 12

 

3.

Pracownia dietetyki i planowanie diet w wybranych przypadkach klinicznych II

E

6

12

  18

4.

Żywienie w chorobach metabolicznych i gastroenterologicznych

E

5

12

 

18 

5.

Żywienie w chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych

Z

4

12

12

 

6.

Żywienie w zatruciach ostrych i przewlekłych

Z

4

 12

12

 

7.

Dietotoprofilaktyka i dietoterapia chorób dietozależnych

Z

5

 12

 

 16

 

 

 ćwiczenia warsztatowe

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 6/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI