COVER WSIIZ b

 

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA od 15 listopada 2023r.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNAA:

  • zna i opisuję etapy prawidłowo przeprowadzonego wywiadu kosmetycznego,
  • definiuje wskazania i przeciwskazania do wykonania zabiegów kosmetologicznych, wskazując konieczne do zaangażowania środki specjalistyczne i sprzęt,
  • zna, opisuje i charakteryzuje zabiegi opóźniające procesy starzenia się skóry,
  • potrafi zaprojektować łączone terapie kosmetologiczne w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta,
  • samodzielnie wdraża i wykorzystuje metody aparaturowe polegające na zwiększeniu przenikania przeznaskórkowego oraz stymulację tkanek,
  • samodzielnie wykonuje zabiegi mające za zadanie wymodelowanie ciała klienta, poprawę jego jędrności i ogólny wygląd,
  • na podstawie przeprowadzonego wywiadu kosmetycznego dobiera odpowiedni rodzaj preparatów kosmetycznych oraz właściwe techniki aplikacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta,
  • jako członek zespołu konsultacyjnego potrafi współpracować z lekarzami różnych specjalizacji,
  • posługuje się fachową terminologią właściwą do pracowników branży beauty.

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 5000 ZŁ 5000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Diagnostyka skóry włosów i paznokci

Z

3

10

 

 12

2.

Chirurgia plastyczna i pourazowa

E

4

10

10

 

3.

Estetologia medyczna

E

5

10

10  

4.

Kosmetologia lecznicza

Z

4

10

 

18

5.

Specjalistyczne metody masażu kosmetycznego

Z

3

10

 

18 

6.

Kwasy i peelingi medyczne

Z

4

10

 

18 

7.

Makijaż medyczny

Z

3

8

 

 12

8.

Zastosowanie kosmetyków, ocena ich jakości i skuteczności

Z

4

10

10   

9.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Kolagen, kwas hialuronowy i antyoksydanty w praktyce kosmetologicznej

Z

3

10   16

2.

Pielęgnacja skóry zmienionej chorobowo

E

6

10

 

18

3.

Specjalistyczna aparatura kosmetologiczna

E

6

10 

  18

4.

Kosmetologia lecznicza

E

5

10

 

18

5.

Nieinwazyjne metody odmładzania skóry

Z

3

10

 

16

6.

Dermatologia kliniczna

E

5

 12

12

 

7.

Analiza kosmetyków i kosmeceutyków

Z

2

 10

 

16

 

 

 laboratoria

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 12/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI