COVER WSIIZ b

 

KOSMETOLOGIA KLINICZNA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA KLINICZNA:

  • posiada wiedzę z zakresu patologii wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania poszczególnych układów oraz metodach ich diagnozowania
  • posiada wiedzę z zakresu zasad pielęgnacji skóry zdrowej, jak i zmienionej chorobowo, co rozpoznaje dzięki diagnostyce kosmetologicznej skóry
  • zna i rozumie społeczno-gospodarcze uwarunkowania działalności w obszarze świadczonych usług kosmetologicznych
  • posiada praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetologicznych, w zależności od potrzeb, jak również indywidualnych wskazań i przeciwwskazań
  • potrafi samodzielnie zaprojektować zabieg kosmetologiczny, w tym dobrać odpowiednie preparaty kosmetyczne, aparaturę i narzędzia w zależności od typu skóry
  • potrafi rozróżnić defekty skóry od stanów chorobowych, które wymagają konsultacji dermatologa lub lekarza innej specjalności
  • wykonuje swoją pracę w sposób bezpieczny, zgodny z zasadami BHP oraz innymi przepisami, określającymi proces przygotowania oraz przebiegu konkretnego zabiegu kosmetologicznego, związanymi z obsługą aparatury i narzędzi wykorzystywanych do realizacji zadań
  • dostrzega konieczność ciągłego rewidowania swojej wiedzy, śledzenia nowinek technicznych i aktualności branżowych
  • demonstruje postawę promującą zdrowy styl życia, jest świadomy zasadności oraz wagi działań profilaktycznych w przypadku chorób cywilizacyjnych oraz nowotworowych

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 5000 ZŁ 5000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Prawo dla kosmetologów

Z

2

12

 

 

2.

Dermokonsultacje i poradnictwo kosmetyczne

E

4

12

 

 18

3.

Alergologia dla kosmetologów

Z

3

18

   

4.

Dermatologia kliniczna

Z

3

18

 

 

5.

Zabiegi aparaturowe na twarz, szyję i dekolt

E

6

12

 

18 

6.

Specjalistyczne metody masażu leczniczego

E

6

12

 

18 

7.

Diagnostyka laboratoryjna dla potrzeb kosmetologii

Z

4

 

18 

 

8.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetologicznym

Z

2

 16

   

9.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Onkologia skóry

Z

4

 18    

2.

Zabiegi aparaturowe na ciało

E

6

12

 

 18

3.

Terapie kosmetologiczne chorób skóry i dermokosmetyka

E

6

10

  18

4.

Opieka kosmetologa nad klientem po chorobach nowotworowych i w chorobach autoimmunologicznych

E

5

12

 

18

5.

Kamuflaż w chorobach dermatologicznych i onkologicznych

Z

5

10

 

18 

6.

Prowadzenie biznesu w branży kosmetologicznej

Z

3

 

18

 

 

 

 laboratoria

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 6/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI