COVER WSIIZ b

 

KOSMETOLOGIA OD PODSTAW

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA OD PODSTAW:

  • posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego na poziomie komórek, tkanek, narządów i układów
  • zna metody diagnostyki zaburzeń oraz zmian chorobowych występujących przede wszystkim w obrębie skóry, włosów i paznokci
  • ma wiedzę o bezpieczeństwie i skuteczności zabiegów upiększających, pielęgnacyjnych i aparaturowych
  • potrafi przeprowadzić diagnostykę skóry, włosów i paznokci oraz udzielić indywidualnej porady kosmetologicznej
  • posiada elementarne umiejętności w zakresie planowania, projektowania i realizacji wybranego zabiegu kosmetologicznego z zakresu kosmetologii upiększającej, pielęgnacyjnej i aparaturowej
  • potrafi posługiwać się sprzętem, aparaturą i narzędziami niezbędnymi w pracy kosmetologa
  • przestrzega procedur obowiązujących w gabinecie kosmetologicznym, stosując się przy tym do wszystkich wymogów higieniczno-sanitarnych
  • potrafi krytycznie oceniać działania własne i cudze oraz akceptować opinie innych specjalistów
  • potrafi wyznaczać sobie kierunki własnego rozwoju i podejmować samodzielnie działania pozwalające na rozwój osobisty oraz zawodowy

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 4000 ZŁ 4000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Prawo dla kosmetologów

Z

2

12

 

 

2.

Diagnostyka skóry włosów i paznokci

E

4

12

 

 18

3.

Anatomia człowieka

Z

3

18

   

4.

Fizjologia człowieka

Z

3

18

 

 

5.

Kosmetologia upiększająca

E

6

12

 

18 

6.

Kosmetologia pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltu

E

6

12

 

18 

7.

Podstawy dermatologii

Z

4

18

 

 

8.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetologicznym

Z

2

16

   

9.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Podstawy endokrynologii

Z

4

18    

2.

Kosmetologia pielęgnacyjna ciała

E

6

12

 

18 

3.

Kosmetologia pielęgnacyjna stopy

E

6

10 

  18 

4.

Aparaturowe zabiegi kosmetologiczne

E

6

12

 

18 

5.

Masaż w kosmetologii praktycznej

Z

5

10

 

18 

6.

Psychologia sprzedaży w gabinecie kosmetologicznym

Z

3

 

18

 

 

 

 laboratoria

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 6/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI