COVER WSIIZ b

 

KOSMETOLOGIA W ONKOLOGII

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W ONKOLOGII:

  • posiada wiedzę w zakresie zmian organicznych, czynnościowych i metabolicznych zachodzących w ustroju pod wpływem choroby i towarzyszących im zaburzeń w funkcjonowaniu skóry
  • zna i wskazuje czynniki mające negatywny wpływ na stan i kondycję skóry
  • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zasad pielęgnacji skóry pacjenta w trakcie i po leczeniu onkologicznym
  • posiada praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetologicznych, w zależności od potrzeb, jak również indywidualnych wskazań i przeciwwskazań pacjenta
  • potrafi samodzielnie zaprojektować zabieg kosmetologiczny, w tym dobrać odpowiednie preparaty kosmetyczne, aparaturę i narzędzia w zależności od potrzeb skóry pacjenta onkologicznego
  • potrafi rozróżnić defekty skóry od stanów chorobowych, które wymagają konsultacji onkologa lub lekarza innej specjalności
  • potrafi zidentyfikować potrzeby klienta na podstawie wywiadu diagnostycznego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, a ponadto udzielić profesjonalnej porady, dzięki nadbudowanym umiejętnościom interpersonalnym
  • dostrzega konieczność ciągłego rewidowania swojej wiedzy, śledzenia nowinek technicznych i aktualności branżowych
  • demonstruje postawę promującą zdrowy styl życia, jest świadomy zasadności oraz wagi działań profilaktycznych w przypadku chorób cywilizacyjnych oraz nowotworowych

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 4000 ZŁ 4000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Rola kosmetologa w diagnostyce oraz terapii nowotworowej

Z

2

12

 

 

2.

Pielęgnacja dłoni i stóp pacjenta onkologicznego

E

4

12

 

 18

3.

Onkologia skóry

Z

3

18

   

4.

Fotobiologia skóry

Z

3

18

 

 

5.

Pielęgnacja skóry głowy i włosów pacjenta onkologicznego

E

6

12

 

18 

6.

Fizjoterapia i rehabilitacja pacjentów onkologicznych

E

6

12

 

18 

7.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kosmetyków dla pacjentów onkologicznych

Z

4

 

18 

 

8.

Nadwrażliwość na leki i substancje stosowane w trakcie leczenia onkologicznego

Z

2

 16

   

9.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Dieta w chorobie nowotworowej

Z

4

 18    

2.

Opieka kosmetologiczna nad pacjentem po chemioterapii

E

6

12

 

 18

3.

Opieka kosmetologiczna nad pacjentem po radioterapii

E

6

10

  18

4.

Holistyczne podejście w opiece nad pacjentem onkologicznym

E

5

12

 

18

5.

Kamuflaż w chorobach onkologicznych

Z

5

10

 

18 

6.

Psychologiczne aspekty opieki kosmetologicznej nad pacjentem onkologicznym

Z

3

 

18

 

 

 

 laboratoria

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 6/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI