COVER WSIIZ b

 

PODOLOGIA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PODOLOGIA:

  • ma elementarną wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych w zakresie niezbędnym dla pracy podologa,
  • posiada wiedzę z zakresu diagnozowania chorób i deformacji stóp,
  • zna i opisuje poszczególne etapy planowania i wykonywania zabiegów podologicznych,
  • potrafi planować, projektować i realizować wybrany rodzaj zabiegu podologicznego,
  • potrafi posługiwać się specjalistycznym sprzętem, aparaturą i narzędziami stosowanymi w codziennej pracy podologa,
  • potrafi dobrać kosmetyki podologiczne niezbędne w odpowiednio zaplanowanej terapii,
  • potrafi organizować i zarządzać pracą gabinetu podologicznego,
  • potrafi współpracować z lekarzem specjalistą oraz postępować zgodnie z jego zaleceniami,
  • wykazuje się tolerancją i zrozumieniem dla potrzeb swoich klientów spowodowanych chorobą, wiekiem, uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi i religijnymi.

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 5000 ZŁ 5000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Anatomia i biomechanika kończyn dolnych

E

2

12    

2.

Budowa i choroby płytki paznokci

Z

2

 

10

 

3.

Diabetologia

Z

3

 10

 10  

4.

Podologia pielęgnacyjna

E

6

8

 

 18

5.

Metody korekty wrastających paznokci

Z

5

8

 

18

6.

Hiperkeratozy w gabinecie podologicznym

Z

5

8

 

 18

7.

Elementy rehabilitacji i masaż kończyny dolnej

E

5

 8

   18

8.

Wymagania sanitarno-higieniczne w gabinecie podologicznym

Z

2

 

 12  

9.

BHP

Z/BO

0

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Chirurgia, ortopedia i traumatologia kończyn dolnych

E

4

10

10

 

2.

Unaczynienie i choroby naczyniowe kończyn dolnych

Z

3

10

 

 

3.

Dermatologia z podstawami alergologii

Z

2

 

 8  

4.

Podologia medyczna

E

6

8

 

 18

5.

Profilaktyka i pielęgnacja stopy cukrzycowej

E

6

10

10 

 

6.

Podologia korekcyjna z elementami zaopatrzenia medycznego

E

5

 8

 

 18

7.

Zarządzanie podmiotami świadczącymi usługi podologiczne

Z

4

10

 10

 

 

 

 laboratoria

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 6/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI