COVER WSIIZ b

 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW :

  • zna i charakteryzuje technologie oraz zasady produkcji preparatów kosmetycznych,
  • posiada wiedzę o surowcach kosmetycznych, procesach ich pozyskiwania oraz cechach fizykochemicznych,
  • posiada wiedzę o specyfice pracy w zakładach produkujących produkty kosmetyczne,
  • posługuje się wiedzą o recepturowaniu kosmetyku, uwzględniając przy tym właściwości gotowego produktu i oczekiwania potencjalnych klientów,
  • potrafi samodzielnie skompletować dokumentację kosmetyku od etapu receptury, badań, oceny bezpieczeństwa, po proces produkcji,
  • posiada umiejętność posługiwania się aparaturę laboratoryjna, stosując się przy tym do przepisów określających zasady eksploatowania i konserwacji,
  • wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu przemysłowej produkcji kosmetyków oraz receptury kosmetycznej do wyboru najlepszych metod analitycznych i fizykochemicznych do oceny jakości produktu,
  • potrafi ustalić cel/ rezultat działań w zakresie produkcji/ technologii kosmetyku,
  • posiada zdolność obiektywnej oceny oraz opiniowania poszczególnych aspektów swojej działalności zawodowej.

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 4000 ZŁ 4000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Produkcja i technologia kosmetyków

Z

2

12  12  

2.

Organizacja systemów produkcyjnych

E

4

 10

10

 

3.

Surowce kosmetyczne

Z

6

 12

   18

4.

Krajowe i zagraniczne rynki surowców kosmetycznych

Z

4

10

 10

 

5.

Produkty kosmetyczne

E

3

12

 

18

6.

Recepturowanie produktów kosmetycznych

E

6

12

 

 18

7.

Fizykochemiczne formy kosmetyczne

Z

5

12

   18

8.

BHP

Z/ BO

0

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Analiza chemiczna składu kosmetyku

E

6

12

 

 24

2.

Technologia preparatów kosmetycznych

E

6

12

 

24

3.

Dossier produktów kosmetycznych

Z

5

 10

 12  

4.

Marketing produktów kosmetycznych

Z

4

10

 10

 

5.

Bezpieczeństwo i higiena w produkcji kosmetyków

Z

6

12

12

 

6.

Prawo kosmetyczne i systemy jakości w przemyśle kosmetycznym

Z

3

 12

 

 

 

 

 laboratoria

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 6/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI