COVER WSIIZ b

 

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA:

  • zna i posługuje się specjalistyczną terminologią właściwą dla trychologa,
  • zna i opisuje procedury zabiegów trychologicznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do ich wykonywania,
  • zna i definiuje najczęstsze dolegliwości w obszarze skóry głowy i włosów,
  • potrafi przeprowadzić profesjonalną diagnostykę trychologiczną,
  • potrafi zaplanować i wykonać łączone terapie trychologiczne wspomagające leczenie problemów skórnych i/lub pozwalające na uzyskanie rezultatów pielęgnacyjnych/ upiększających,
  • potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę, mającą zastosowanie w gabinetach trychologicznych,
  • potrafi samodzielnie dobrać preparaty kosmetyczne w z uwzględnieniem koniecznych do uzyskania rezultatów i potrzeb klienta,
  • koncentruje się na potrzebach klienta, dbając przy tym o jego dobro i respektując przysługujące mu prawa,
  • organizuje i zarządza pracę w gabinecie trychologicznym.

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 4000 ZŁ 4000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Podstawy trychologii

E

3

16

16

 

2.

Metody i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w pracy trychologa

E

6

12

24

24

3.

Anatomia i fizjologia skóry głowy i włosów

E

5

12

   

4.

Choroby owłosionej skóry głowy i włosów

E

5

10

10

 

5.

Aspekty fizjoterapii w trychologii

Z

4

10

 

18

6.

Aspekty psychologiczne pacjenta trychologicznego

Z

3

 

12

 

7.

Chemia i receptura preparatów trychologicznych

Z

4

10

 

18

8.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Farmakologia i ziołolecznictwo w trychologii

E

5

10 10  

2.

Pielęgnacja skóry głowy i włosów w gabinecie trychologicznym

E

5

12

18

24

3.

Prawidłowa stylizacja i pielęgnacja włosów we fryzjerstwie

Z

3

 

   18

4.

Żywienie i suplementacja w trychologii

Z

3

 10

10 

 

5.

Transplantacja - przeszczepy włosów

E

4

10

 10

18

6.

Podstawy endokrynologii

Z

3

 10

10

 

7.

Niechirurgiczne metody uzupełniania włosów

Z

3

 

14  

8.

Prowadzenie biznesu w branży beauty

Z

2

 

 18  

 

 

 laboratoria

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

 zajęcia prowadzone w placówkach zewnętrznych

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 6/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI