Chemia Kosmetyczna

CHEMIA KOSMETYCZNA

(Studia inżynierskie)

 

Polska to szósty rynek kosmetyków w Europie. Wyprzedają nas tylko kraje o dobrze rozwiniętej gospodarce w ogóle jak: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy. Według danych GUS polski rynek kosmetyków wart był w 2012 roku 3,4 mld euro, a już w 2013 r. rynek kosmetyczny zanotował wzrost o 2 proc osiągając wartość ok. 20 mld. Prognozuje się, że do końca 2016 wartość ta będzie znacznie wyższa i przy wzroście 15 proc. rynek kosmetyczny osiągnie 23 mld. zł. Ponadto wzrasta sprzedaż polskich kosmetyków za granicą i to nie tylko w Unii Europejskiej, ale znacznie dalej do krajów arabskich, USA czy też Azji. Największymi odbiorcami wyprodukowanych w Polsce kosmetyków są Rosja (15,3 proc.), Wielka Brytania (12,1 proc.) i Niemcy (11,9 proc.);

 • branża kosmetyczna jest jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki, a dodatkowo cechuje się swoistą unikatowością z uwagi na fakt, że rynek kosmetyczny w Polsce jest dość rozdrobniony. Obok głównych graczy tj. korporacji międzynarodowych, przedsiębiorstw średniej wielkości znakomicie radzą sobie niewielkie krajowe firmy zaspokajające lokalne potrzeby przy jednoczesnych wypełnieniu niszy rynkowej;
 • sektor kosmetyczny coraz częściej wykazuje zainteresowanie w rozwój inwestycji B+R, które skierowane są na badania preferencji konsumenckich, poprawy jakości sprzedawanych produktów;
 • wzrastają oczekiwania konsumentów względem dostępnych kosmetyków. Konsumenci coraz bardziej zainteresowani są „zieloną chemią”, ekologicznymi i naturalnymi kosmetykami pozbawionymi parabenów. Znaczną rolę odgrywają również opakowania, które oprócz estetycznego wyglądu powinny nadawać się do recyklingu i być przyjazne dla środowiska;
 • przemysł kosmetyczny staje się przy tym bardzo nowoczesny i wystandaryzowany. Wzrastają wymagania prawne dotyczące zarówno kosmetyków (produktów gotowych) jak też składników kosmetyków (substancji chemicznych i mieszanin). Produkty kosmetyczne, a dalej jego poszczególne elementy podlegają wachlarzowi przepisów poza sektorowych i horyzontalnych.

 

Cel kształcenia

Podstawowym celem kształcenia na kierunku chemia kosmetyczna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej oraz podstawowej wiedzy farmaceutycznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrą inżynierską na europejskim rynku pracy.

Program kształcenia kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowiska. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specyficznej grupy produktów, do której należą kosmetyki. Studenci mają możliwość  poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji.

Posiadanie niniejszych kwalifikacji pozwala absolwentowi uczestniczyć w projektowaniu tych procesów, których podstawę stanowi ugruntowana wiedza  z nauk ścisłych w tym: prawa chemicznego, nazewnictwa chemicznego, związków chemicznych, mechanizmów reakcji związków organicznych i grup funkcyjnych, a dalej technologii i inżynierii chemicznej, modelowania i projektowania procesów technologicznych oraz materiałoznawstwa chemicznego.

Ugruntowana podczas procesu kształcenia wiedza, w tym znajomość regulacji prawnych, dotycząca norm i wymagań funkcjonowania laboratoriów chemicznych oraz pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a dalej rozumienie istoty eksperymentu w procesach chemicznych i wykształcenie umiejętności samodzielnego przygotowania produktu kosmetycznego pozwala na swobodne poruszanie się w najnowszych trendach rynku kosmetycznego przy jednoczesnym rozumieniu zjawisk ekonomicznych, wzajemnych powiazań między nimi i zależności. Zapoznanie studenta z wieloma zależnościami funkcjonującymi w obszarze przemysłu kosmetycznego pozwala mu dokonać poprawnej oceny ekonomicznych podejmowanych działań przy produkcji, a dalej wprowadzaniu gotowych produktów kosmetycznych na rynek.

Podczas procesu kształcenia na kierunku chemia kosmetyczna zwraca się uwagę na aspekty działań inżynierskich w taki sposób, by absolwent mógł wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów chemicznych.

Interdyscyplinarne założenia programowe umożliwiają ponadto studentowi nabycie już w trakcie studiów umiejętności przygotowania dobrze udokumentowanych opracowań, procedur oraz pełnego dossier produktu kosmetycznego oraz udział w pracach laboratoryjnych B+R, czy też aktywne wsparcie zespołu projektowego.

Dzięki podejmowanej problematyce z zakresu różnych dyscyplin naukowych student potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla przemysłu kosmetycznego.

Celem studiów jest także nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym potrzebnym do wykonywania zawodu.

 

Zajęcia z pracodawcami

BELNEA

Agnieszka Śliwa Agnieszka Śliwa - Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Rynku Profesjonalnego marki YONELLE. Od prawie 20 lat aktywny Doradca Klienta w kanale kosmetyki profesjonalnej i detalicznej. Doświadczony specjalista branży Beauty. Skuteczny rekruter, który wyszkolił i rozkochał w pracy z klientem kosmetycznym kilkadziesiąt osób, które do dziś zajmują wysokie i szanowane stanowiska. W trakcie kariery zawodowej Agnieszka Śliwa zarządzała sprzedażą ponad dwudziestu marek, a część z nich miała przyjemność wprowadzać na rynek Polski ustalając ich strategię cenową i filozofię. Trener i wykładowca technik sprzedaży i marketingu. Hobbystycznie od 15 lat instruktor Nail Design.

Prowadzone moduły: Zarządzanie w przemyśle kosmetycznym

GoldEco Agnieszka Stateczna-Mędrek, - nowoczesne laboratorium, którego celem jest opracowanie receptur, formulacji wszelkiego typu produktów kosmetycznych. Tworzymy receptury kosmetyków standardowych, naturalnych i certyfikowanych. Dostosowujemy obecne receptury do obowiązującego prawa.

MED. CONCEPT dostarcza sprawdzone technologie dla medycyny estetycznej takie jak SkinScanner – USG Skóry, INDIBA – zabiegi na twarz i ciało, Karboksyterapia, Fala akustyczna, HIFU, Lasery CO2, Lasery PICO, RF Mikroigłowy, BioFlex Laser. Współpracuje z uczelniami wyższymi, biorąc udział w edukacji przyszłych kosmetologów!

Prowadzone moduły: Diagnostyka skóry, włosów i paznokci [I semestr]. 

 

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 3,5 roku
 • Forma studiów: 
  • stacjonarna [Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-18:30]
  • niestacjonarna [Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]
 • Poziom kształcenia: studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • lektorat: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza przypadków, dyskusja;
 • seminarium dyplomowe: opracowanie pracy dyplomowej – projekt inżynierski;
 • studencka praktyka zawodowa: 6 miesięczna.

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. W zakresie kontynuacji studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.

Program kształcenia daję absolwentowi wielokierunkową wiedzę na temat różnych ścieżek rozwoju oraz możliwości uczestnictwa w aktywności naukowej i zawodowej, w tym możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • organizować i zarządzać procesami produkcji kosmetyków;
 • kontrolować procesy produkcyjne w przemyśle kosmetycznym;
 • zastosować się do norm prawnych stosowanych w procesie produkcji i technologii kosmetyków;
 • ocenić jakość produktu z wykorzystaniem metod analitycznych i fizyko-chemicznych;
 • umiejętnie dobrać skład preparatów kosmetycznych w zależności od potrzeb konsumentów;
 • wykorzystać wiedzę z zakresu farmakologii, toksykologii, receptury kosmetycznej, chemii kosmetycznej oraz technologii kosmetycznej;
 • wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością w firmach specjalizujących się
  w produkcji kosmetyków;

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków;
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych;
 • jednostkach badawczych;
 • przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków;
 • koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków;
 • firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów

 

Elementy poszczególnych etapów kształcenia pozwalają na wykształcenie umiejętności i kompetencji inżynierskich.

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Prawo kosmetyczne

E

3

 2.

 Matematyka stosowana

Z

5

 3.

 Chemia ogólna i nieorganiczna

Z

5

 4.

 Budowa i fizjologia skóry

E

4

 5.

 Biochemia i biologia molekuralna

E

4

 6.

 Statystyczne opracowywanie danych pomiarowych

Z

2

 7.

 PdW: Podstawy wiedzy o kosmetykach/ Wprowadzenie do produkcji i technologii kosmetyków

Z

3

 8.

 Mikrobiologia ogólna

E

4

 9.

 Wychowanie fizyczne [30h] – tylko st. stacjonarne

Z

0

 10.

 BHP i ergonomia

Z

0

   

30

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 Matematyka stosowana

E

5

 2.

 Fizyka

E

5

 3.

 Chemia ogólna i nieorganiczna

E

5

 4.

 Chemia organiczna

Z

5

 5.

 Immunologia i alergologia

E

2

 6.

 Ekonomia (w przemyśle kosmetycznym)

Z

1

 7.

 Kosmetyka dermatologiczna

Z

2

 8.

 Wychowanie fizyczne [30h] – tylko st. stacjonarne

Z

0

 9.

 Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

   

30

 

 

SEMESTR III

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Własność intelektualna na rynku usług kosmetycznych

Z

2

 2.

 Chemia analityczna

E

5

 3.

 Chemia organiczna

E

5

 4.

 Mikrobiologia kosmetyków

E

3

 5.

 Surowce kosmetyczne

E

4

 6.

 Aparatura i technologia w przemyśle kosmetycznym

Z

3

 7.

 PdW: Elementy biofarmacji w przemyśle kosmetycznym/ Przemysłowa produkcja kosmetyków

Z

5

 8.

 Polimery w kosmetyce

Z

2

 9.

 Język angielski

Z

1

   

30

 

SEMESTR IV

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 Chemia fizyczna

E

5

 2.

 PdW: Surowce pochodzenia biotechnologicznego w kosmetologii/ Farmakognozja i technologia surowców roślinnych

E

4

 3.

 PdW: Analiza surowców kosmetycznych/ Analiza chemiczna kosmetyku,Metody oceny kosmetyków

Z

5

 4.

 Chemia i receptura kosmetyków

E

5

 5.

 PdW: Toksykologia kosmetyku/ Aspekty toksykologiczne w procesie produkcji kosmetyku

E

3

 6.

 Technologia informacyjna

Z

2

 7.

 Język angielski

Z

1

 8.

 Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

 

30

 

 

SEMESTR V

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami

Z

2

 2.

 PdW: Projektowanie produktu kosmetycznego/ Wymagania i kryteria opakowań kosmtycznych

Z

5

 3.

 PdW: Krystalografia/ Reologia form kosmetycznych

Z

5

 4.

 Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych

E

5

 5.

 Fizykochemia form kosmetycznych

E

4

 6.

 Technologia chemiczna

E

4

 7.

 Materiałoznawstwo chemiczne

Z

3

 8.

 Dozymetria

Z

1

 9.

 Język angielski

E

1

   

30

 

SEMESTR VI

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 PdW: Synteza organiczna komponentów kosmetyków/ Optymalizacja receptur kosmetyków

E

6

 2.

 PdW: Naturalne kosmetyki certyfikowane/ Eko certyfikacje w kosmetologii

Z

5

 3.

 Technologia preparatów kosmetycznych

E

5

 4.

 Towaroznawstwo w przemyśle kosmetycznym

Z

3

 5.

 PdW: Systemy zarządzania jakością/ Jakość i bezpieczeństwo produktu kosmetycznego

Z

2

 6.

 Seminarium specjalistyczne - metodologia badań własnych

Z

4

 7.

 Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

   

30

 

SEMESTR VII

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 PdW: Ocena oddziaływania na środowisko/ Promieniowanie UV, filtry ochronne stosowane w kosmetyce

E

4

 2.

 PdW: Nanotechnologia w kosmetyce/ Badanie in - witro we współczesnej kosmtologii

Z

4

 3.

 PdW: Produkty zapachowe i podstawy perfumrii/ Sensoryka i środki zapachowe

E

5

 4.

 PdW: Kosmetyki kolorowe/ Kosmetyki do pielęgnacji i upiększania

E

5

 5.

 PdW: Zarządzanie w przemyśle kosmetycznym/ Marketing i zarządzanie w obrocie wyrobami kosmetycznymi

Z

2

 6.

 Seminarium specjalistyczne - projekt inżynierski

Z

10

   

30

 

Terminy rekrutacji na studia:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem]+ płytę ze zdjęciem cyfrowym,

  UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej.

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
  • Skierowanie na badania lekarskie 
  • Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2018" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty  (stan na dzień 07 maja 2018)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
 • potwierdzenie dokonania opłaty za ELS [elektroniczną legitymację studencką] w kwocie 22 zł
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • świadectwo dojrzałości [kopia].

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat
Skierowanie
Zaświadczenie lekarskie  

 

czesne/semestr: I-VI 2 500 zł
czesne/semestr: VII 2 600 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

opłata za ELS

22 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2019
Zarządzenie Kanclerza 2/2019
Zarządzenie Kanclerza 5/2019
Podanie o rozłożenie czesnego na raty
       
Iwona Mucha      Kosmex