Dietetyka (I stopnia)

DIETETYKA

(Studia licencjackie)

 

Polacy coraz częściej interesują się żywieniem, a także układaniem swojego jadłospisu w taki sposób, aby był on jak najbardziej wartościowy i racjonalny dla organizmu. Od kilku lat notuje się także systematyczny wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia i aktywnością ruchową. Rekordy popularności biją profile na portalach społecznościowych prowadzone przez trenerów personalnych, czy też zawodników sportów sylwetkowych. Cieszy też, że nie jest to jedynie chwilowa tendencja, ale pewien pozytywny trend, który podlega ciągłemu rozwojowi i modyfikacjom.

Niestety, istnieje także druga strona tego medalu. W 2016 r. Polska znalazła się w niechlubnej pierwszej piątce najbardziej otyłych krajów w całej Europie (wyprzedziliśmy tym samym Rosję, Węgry czy Francję). Możemy tu już mówić o problemie epidemiologicznym, gdyż na otyłość choruje blisko 700 tysięcy osób. Eksperci, odwołując się do badań, podkreślają, że na otyłość I, II i III stopnia cierpi łącznie 27% społeczeństwa. Dodają, że jeśli zestawić te dane ze zdiagnozowaną nadwagą – liczba ta sięga blisko 70% Polaków. Lekarze i specjaliści zajmujący się tym zagadnieniem zaznaczają, że „otyłość to cichy zabójca”, a leczenie jej powikłań jest o wiele bardziej kosztowne niż leczenie samej choroby. Już małe dzieci borykają się z nadwagą, czy to z powodu skłonności genetycznych, czy błędów żywieniowych popełnianych przez rodziców. Co więcej, wzrost nadwagi i otyłości przekłada się na stale rosnący odsetek osób dorosłych chorych na cukrzycę, nowotwory (nie tylko przewodu pokarmowego), zespół metaboliczny czy choroby układu krążenia. Nieodpowiednia dieta nierzadko zmniejsza także naszą efektywność w pracy, zdolność skupienia się i osłabia możliwości nabycia nowych kompetencji.

 

Cel kształcenia

Misją kształcenia na studiach I stopnia na kierunku dietetyka jest nauczanie prowadzone w ścisłej korelacji z interesariuszami, ukierunkowane na osiągnięcie przez absolwenta wysokiego poziomu wiedzy praktycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Odpowiadając tym samym na dynamikę zmian zachodzących w gospodarce wolnorynkowej w Polsce i Europie. Ponadto kształcenie na kierunku dietetyka pozwoli na osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów kształcenia w sposób umożliwiający dysponowanie właściwą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi istotnymi w pracy dietetyka zatrudnionego w odpowiednich podmiotach.

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

 

Opieka merytoryczna

BELNEA

Celem współpracy Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie i Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr hab. Aleksandra Szczygła jest podnoszenie świadomości i stanu wiedzy polskiego społeczeństwa w zakresie racjonalnego żywienia i istoty aktywności fizycznej, a co za tym idzie zrozumienie ich rzeczywistego wpływu na stan zdrowia osób w różnym wieku. Główny cel współpracy pomiędzy WSIiZ w Warszawie i IŻŻ jest realizowany dzięki celom szczegółowym tj. objęciem patronatem merytorycznym przez IŻŻ programów studiów z zakresu dietetyki, racjonalnego żywienia oraz jakości i bezpieczeństwa żywności. Dodatkowo Uczelnia zobowiązuje się do propagowania zasad prozdrowotnego stylu życia, zgodnych z ideami działalności IŻŻ, a co za tym idzie do podejmowania działań na rzecz prewencji chorób dietozależnych przez studentów i absolwentów WSIiZ.

 

Zajęcia z pracodawcami

PROJEKT ZDROWIE (Polskie Centra Dietetyczne Sp. z o.o.)

Żywienie ma wpływ na każdy aspekt funkcjonowania naszego organizmu, jesteśmy tym co jemy i od tego w ogromnej mierze zależy długość i jakość naszego życia. Rozumiejąc tę zależność stworzyliśmy miejsca, gdzie każdy otrzyma indywidualną pomoc, wsparcie i niezbędną wiedzę żywieniową. Tak właśnie powstał Projekt Zdrowie! Polska sieć gabinetów dietetycznych! Jesteśmy ludźmi z pasją i wieloletnim doświadczeniem w branży dietetycznej. Naszą misją jest rzetelna pomoc na najwyższym poziomie, dlatego nasza oferta jest zawsze indywidualnie dopasowana do każdej osoby, która szuka pomocy z zakresu szerokorozumianej dietetyki. Pracujemy na autorskim systemie dietetycznym, stworzonym przez wykwalifikowaną kadrę dietetyczną. Nasze diety, plany żywieniowe i zalecenia opracowywane są przez osoby kierunkowo wykształcone, z ogromnym doświadczeniem zawodowym, dla których dietetyka jest prawdziwą pasją. Nasi klienci mają szeroki wybór, który pozwala na dopasowanie naszej metody do swoich potrzeb i możliwości. Prowadzimy terapie żywieniowe, które oparte są na zaleceniach żywieniowych i współpracy z dietetykiem oraz takie, które uwzględniają dodatkowo suplementację. Nasza kadra dietetyków ma możliwość ciągłego rozwoju poprzez wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia oraz konferencje. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom najwyższy standard oferowanych usług oraz aktualną wiedzę dietetyczną w codziennej pracy w gabinetach.

 

 

 

 

 

mgr Michał Fabiszewski

mgr Michał Fabiszewski Podróżnik, MasterChef, Influancer, FitChef, doradca kulinarny i wykładowca akademicki. Gotuje, inspiruje, nie śpiewa. Doświadczenie zdobywał pod okiem Wojciecha Modesta Amaro w AtelierAmaro, oraz licznych podróży po całym świecie. Obecnie szef kreatywny dla Sodexo Polska. Ambasador kulinarny polskiej wsi, oraz kilku polskich marek. Szuka w kuchni prawdy i prostoty. Nie akceptuje tępych noży!

Prowadzone moduły: Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo

 

Wg. Polskiego Towarzystwa Dietetycznego zadania zawodowe dietetyka to:

 • planowanie, nadzorowanie i wdrażanie, opartego na podstawach naukowych, żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego w różnych grupach ludności;
 • profilaktyka i leczenie dietetyczne chorób dietozależnych;
 • ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów oraz wydawanie stosownych opinii;
 • stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia i chorób;
 • planowanie i opracowanie jadłospisów i potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązująca klasyfikacją i zasadami żywienia;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i współuczestniczenie w leczeniu otyłości i niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia i stanu odżywienia pacjentów;
 • prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia m.in. wśród dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób w wieku podeszłym.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 3 lata
 • Forma studiów: 
  • stacjonarna [Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-18:30]
  • niestacjonarna [Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]
 • Poziom kształcenia: studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student lub student vs. model zew.] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • lektorat: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza przypadków, dyskusja;
 • seminarium dyplomowe: opracowanie pracy dyplomowej;
 • studencka praktyka zawodowa: 6 miesięczna.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Sylwetka absolwenta dietetyki:

 • posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw;
 • posiada wiedzę i umiejętności do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją;
 • jest przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznawania niedożywienia;
 • jest przygotowany do zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym;
 • jest przygotowany do oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
 • jest przygotowany do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP);
 • posiada wiedzę i umiejętności do oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób;
 • jest przygotowany do organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej;
 • jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny;
 • posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi;
 • posiada przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia;
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia;
 • jest świadomy konieczności kontynuacji kształcenia przez całe życie zawodowe, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.
 • potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

 

Dodatkowo, absolwent dietetyki dzięki obranej ścieżce kształcenia:

dietetyka kliniczna

 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy z pacjentem przebywającym pod stałą opieką lekarza specjalisty lub pacjentem hospitalizowanym,
 • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny pacjenta;
 • diagnozuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia jego homeostazy;
 • wykonuje proste czynności oceniające organizm człowieka jako układu regulacji stabilnej;
 • interpretuje dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych;
 • potrafi samodzielnie rozwiązać problem interakcji leków z pożywieniem w tym: z witaminami, składnikami mineralnymi innymi suplementacjami diety oraz używkami,
 • potrafi poprawnie prowadzić dokumentację kliniczną pacjenta;
 • potrafi wykorzystać wskaźniki antropometryczne, ogólnolekarskie i biochemiczne przy ocenie stanu odżywiania pacjenta;
 • potrafi organizować proces żywieniowy w warunkach klinicznych wraz z personelem administracyjno-medycznym przy równoczesnej kontroli ilościowo-jakościowej tego procesu.

dietetyka stosowana

 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy z klientem, który podjął samodzielną decyzję o zmianie nawyków żywieniowych;
 • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na wyznaczone – indywidualne cele klienta;
 • jest przygotowany do kontroli wyników i nadzoru pomiarów organoleptycznych i laboratoryjnych dokonywanych przez dietetyków i podległych pracowników zgodnie ze standardami jakościowymi produktów żywnościowych;
 • potrafi organizować proces produkcyjny potraw dietetycznych i współpracować z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu produkcji żywności dietetycznej;
 • potrafi prowadzić dokumentację żywieniową w zakładzie gastronomicznym;
 • potrafi kierować zespołem dietetyków lub zespołami przedstawicieli innych zawodów związanych z żywieniem;
 • potrafi prowadzić szeroką edukację żywieniową.

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Socjologia żywienia

Z

3

 2.

 Zdrowie publiczne

Z

2

 3.

 Anatomia człowieka

E

5

 4.

 Fizjologia człowieka

Z

5

 5.

 Biochemia ogólna i żywności

E

4

 6.

 Psychologia ogóna

Z

2

 7.

 Żywienie człowieka

E

6

 8.

 Edukacja żywieniowa

Z

3

 9.

 Wychowanie fizyczne [30h] – tylko studia stacjonarne

Z

0

 10.

 BHP i ergonomia

Z

0

 RAZEM

30

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 Język obcy do celów zawodowych i akademickich

Z

1

 2.

 Technologia informacyjna

Z

2

 3.

 Etyka w naukach medycznych

Z

2

 4.

 Fizjologia człowieka

E

5

 5.

 Genetyka

E

4

 6.

 Mikrobiologia ogólna i żywności

E

5

 7.

 Kwalifikowana pierwsza pomoc

Z

2

 8.

 Produkcja żywności dietetycznej i funkcjonalnej

Z

2

 9.

 PdW: Dietetyka kliniczna: Podstawy diagnostyki klinicznej/ Dietetyka stosowana: Choroby zakaźne, zatrucia pokarmowe, żywienie w chorobach zakaźnych

Z

3

 10.

 Wychowanie fizyczne [30h] – tylko studia stacjonarne

Z

0

11.

 Studencka Praktyka Zawodowa: Wstępna praktyka w szpitalu w zakresie edukacji żywieniowej

Z

3

 12.

 Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka z technologii potraw

Z

1

 RAZEM

30

 

 

SEMESTR III

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Język obcy do celów zawodowych i akademickich

Z

1

 2.

 Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno - higienicznym

Z

2

 3.

 Parazytologia

E

4

 4.

 Kliniczny zarys chorób

E

3

 5.

 PdW: Dietetyka kliniczna: Pracownia dietetyki i planowania diet w wybranych przypadkach klinicznych/ Dietetyka stosowana: Pracownia dietetyki i planowania diet

Z

6

 6.

 PdW: Dietetyka kliniczna: Patofizjologia kliniczna/ Dietetyka stosowana: Fizjologia wysiłku fizycznego

E

5

 7.

 PdW: Dietetyka kliniczna: Diagnostyka laboratoryjna/ Dietetyka stosowana: Diagnostyka dietetyczna

E

5

 8.

 PdW: Dietetyka kliniczna: Leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych/ Dietetyka stosowana: Zaburzenie odżywiania o podłożu psychogennym

Z

4

 RAZEM

30

 

SEMESTR IV

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 Język obcy do celów zawodowych i akademickich

E

1

 2.

 Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa

Z

2

 3.

 Analiza i ocena jakości żywności

Z

2

 4.

 Chemia  żywności

Z

3

 5.

 Dietetyka pediatryczna

Z

2

 6.

 PdW: Dietetyka kliniczna: Pracownia dietetyki i planowania diet w wybranych przypadkach klinicznych/ Dietetyka stosowana: Pracownia dietetyki i planowania diet

E

6

 7.

 PdW: Dietetyka kliniczna: Żywienie w chorobach metabolicznych i gastroenterologii/Dietetyka stosowana: Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób dietozależnych

E

5

 8.

 PdW: Dietetyka kliniczna: Metody oceny stanu odżywiania w warunkach domowych i szpitalnych/ Dietetyka stosowana: Stan odżywiania człowieka z elementami antropometrii

E

3

 9.

 Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w poradni dietetycznej

Z

4

 10.

 Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w dziale żywienia w szpitalu i w firmach cateringowych

Z

2

 RAZEM

30

 

 

SEMESTR V

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Dietetyka pediatryczna

E

2

 2.

 Toksykologia i bezpieczeństwo żywienia

E

3

 3.

 Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo

E

6

 4.

 Medyczne aspekty organizacji stanowisk pracy

Z

1

 5.

 Nutrigenomika

Z

2

 6.

 PdW: Dietetyka kliniczna: Interakcja leku z pożywieniem/ Dietetyka stosowana: Postępowanie dietetyczne w zatruciach ostrych i przewlekłych

E

5

 7.

 PdW: Dietetyka kliniczna: Produkcja potaw i posiłków wegetariańskich w profilaktyce i leczeniu chorób/Dietetyka stosowana: Surowce naturalne w profilaktyce i terapii wybranych schorzeń

Z

4

 8.

 PdW: Dietetyka kliniczna: Położnictwo i ginekologia z elementami żywienia kobiet w ciąży i połogu/ Dietetyka stosowana: Żywieniowe czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu kobiet w wieku prokreacyjnym

E

4

 9.

 Seminarium specjalistyczne: metodologia badań własnych

Z

3

 RAZEM

30

 

SEMESTR VI

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 Komplementarne metody w promocji zdrowia

Z

1

 2.

 Prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia

Z

1

 3.

 PdW: Dietetyka kliniczna: Podstawy prawne prowadzenia leczenia żywieniowego w warunkach klinicznych/ Dietetyka stosowana: Organizacja żywienia w zakładach żywienia zbiorowego

E

4

 4.

 Seminarium specjalistyczne: praca dyplomowa

Z

10

 5.

 Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych

Z

4

 6.

 Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w zakresie żywienia niemowląt

Z

3

 7.

 Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w zakresie żywienia osób dorosłych

Z

2

 8.

 Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w zakresie żywienia osób starszych

Z

2

 9.

 Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka z technologii potraw

Z

3

 RAZEM

30

 

Terminy rekrutacji na studia:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z platformy e-dziekanat,
 • zdjęcie cyfrowe do wgrania w systemie e-dziekanat sekcja Dane osobowe. Wymagania: wymiary 35 x 45 mm, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu  „en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

  UWAGA: Wgranie zdjęcia legitymacyjnego do systemu w sekcji Dane Osobowe. Zdjęcie będzie użyte do legitymacji studenckiej!

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
  • Skierowanie na badania lekarskie 
  • Wzór zaświadczenia lekarskiego

Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
 • potwierdzenie dokonania opłaty za ELS [elektroniczną legitymację studencką] w kwocie 22 zł
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • świadectwo dojrzałości [kopia].

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat
Skierowanie i zaświadczenie lekarskie

 

UCZELNIA NIE PONOSI KOSZTÓW BADAŃ LEKARSKICH ORAZ WIZYTY U LEKARZA MEDYCYNY PRACY

 

czesne/semestr: I-II 2 400 zł
czesne/semestr: III-VI 2 600 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

opłata za ELS

22 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2020
Zarządzenie Kanclerza 2/2020
Zarządzenie Kanclerza 7/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty
          
        
Dzienny dom "Senior-WIGOR"       
        Hospicjum Świętego Krzyża
       
         
       
        
    Żłobek Miejski nr 1 w Pruszkowie