W trakcie procesu rekrutacji kandydat zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat:

 • Opłata rekrutacyjna:
  • 85 zł dla obywateli krajów UE
  • 150 zł dla obywateli krajów z poza UE
 • Opłata wpisowa ( przeznaczona na zakup odzieży ochronnej)
  • 200 zł dla kandydatów kierunku Pielęgniarstwo
  • 100 zł dla kandydatów pozostałych kierunków
 • Opłata za wydanie ELS ( Elektroniczna Legitymacja Studencka)
  • 22 zł

Z powyższych opłat zwolnieni są Absolwenci WSIIZ (wyjątek stanowi opłata wpisowa na kierunek Pielęgniarstwo)

 

Potwierdzenie dokonania opłat: rekrutacyjnej, wpisowej i za ELS

Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Uczelni lub kartą w Biurze Rekrutacji:

ALIOR BANK PL 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

tytułem: imię i nazwisko/ kierunek

SWIFT/BIC: ALBPPLPW