Poniżej zaproszenie dla kadry akademickiej i nieakademickiej na XVI Międzynarodowy Staff Week „Innowacyjna Edukacja” w dniach 25–29 kwietnia 2022 roku.

Podczas Staff Weeku będą Państwo mieli okazję uczestniczyć w dwóch międzynarodowych konferencjach (patrz załączniki), prezentacjach, seminariach, warsztatach i odkrywać piękno Kłajpedy!

 

Rejestracja na Staff Week można dokonać do 25 marca 2022 r.

 

Jeśli pozwalają na to ograniczenia dotyczące kwarantanny i podróży, możesz odwiedzić KVK fizycznie, jednak uczestnicy muszą posiadać ważny certyfikat EU Digital Covid.

Więcej informacji: https://www.kvk.lt/en/event/16th-international-week/