Władze uczelni i kadra zarządzająca

WŁADZE UCZELNI

 

Szanowni Państwo,

w celu umówienia spotkania z Władzami Uczelni prosimy o kontakt z Koordynatorem Biura Kadry Zarządzającej – mgr Katarzyną Mikulską [rektorat@wsiiz.pl].

 

REKTOR

 

dr n. chem. Sebastian Grzyb

e-mail: sebastian.grzyb@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
czwartek w godz. 14:30-15:30

 

 

 

 

 

KANCLERZ I ZAŁOŻYCIEL

 

dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ

 

 

 

 

 

 

 

 

PROREKTOR ds. kształcenia i dydaktyki

 

dr n. med. Agata Wolska

e-mail: agata.wolska@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
poniedziałek w godz. 15:30-17:30

 

 

 

 

 

PROREKTOR ds. organizacyjnych i studenckich

 

dr n. społ. Joanna Klonowska

e-mail: joanna.klonowska@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
środa w godz. 09:00-10:00

 

 

 

 

 

PROREKTOR ds. nauki
P.O. PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

dr n. med. Monika Sadowska, prof. WSIiZ

e-mail: monika.sadowska@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
środa w godz. 15:30-17:00 konsultacje Rektorat
czwartek w godz. 12:00-14:00 konsultacje Rektorat
czwartek w godz. 9:00-12:00 konsultacje Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych – pokój 014

 

 

 

 

 

 

Kadra Zarządzająca

Dyrektor Uczelni

mgr Iwona Wachol

e-mail: iwona.wachol@wsiiz.pl

Kierownika ds. kształcenia i rozwoju

mgr Małgorzata Okulanis

e-mail: malgorzata.okulanis@wsiiz.pl

O uczelni