Władze uczelni i kadra zarządzająca

WŁADZE UCZELNI

 

REKTOR

 

dr n. chem. Sebastian Grzyb

e-mail: sebastian.grzyb@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
czwartek w godz. 16:00-17:00

 

 

 

 

 

KANCLERZ I ZAŁOŻYCIEL

 

dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ

 

 

 

 

 

 

 

 

PROREKTOR ds. kształcenia i dydaktyki

 

dr n. med. Agata Wolska

e-mail: agata.wolska@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
czwartek w godz. 16:00-17:00

 

 

 

 

 

PROREKTOR ds. organizacyjnych i studenckich

 

dr n. społ. Joanna Klonowska

e-mail: joanna.klonowska@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
środa w godz. 09:00-10:00

 

 

 

 

 

PROREKTOR ds. nauki

 

dr n. med. Monika Sadowska, prof. WSIiZ

e-mail: monika.sadowska@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
czwartek w godz. 13:00-14:00

 

 

 

 

 

Kadra Zarządzająca

Dyrektor Uczelni

mgr Iwona Wachol

e-mail: iwona.wachol@wsiiz.pl

Kierownika ds. kształcenia i rozwoju

mgr Małgorzata Okulanis

e-mail: malgorzata.okulanis@wsiiz.pl

O uczelni