COVER WSIIZ b

 

PSYCHODIETETYKA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PSYCHODIETETYKA:

  • zna i rozumie psychologiczne mechanizmy kierujące zachowaniami człowieka, w tym zachowaniami związanymi z odżywianiem
  • rozumie aspekty terapeutyczne w relacji dietetyka z klientem
  • prezentuje wiedzę dotyczącą wpływu stylu życia w prewencji wybranych chorób
  • potrafi rozpoznać motywację pacjentów do działań prozdrowotnych, w tym do zmiany wzorców odżywiania się
  • potrafi rozpoznać przyczyny nieprawidłowej masy ciała klienta, udzielić wsparcia oraz edukować w zakresie prawidłowego żywienia i promocji zdrowego stylu życia
  • potrafi opracować plan żywieniowy odpowiadający potrzebom klienta, przy uwzględnieniu nie tylko potrzeb fizycznych, ale i uwarunkowań psychologicznych
  • potrafi wykorzystać w praktyce techniki wspierające, monitorujące i motywujące klienta
  • lepiej rozpoznaje swoje emocje w relacjach z klientami oraz we współpracy z innymi specjalistami
  • ma świadomość i potrafi upowszechniać wiedzę na temat ważności właściwej oceny psychologicznej własnej sylwetki i przestrzegania zasad racjonalnego żywienia

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 4000 ZŁ 4000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Style żywieniowe Polaków i ich społeczno-demograficzne uwarunkowania

Z

2

12

 

 

2.

Edukacja żywieniowa

Z

5

 

18

 

3.

Fizjologia żywienia

E

5

12

12  

4.

Fizjologia wysiłku fizycznego

E

5

12

12

 

5.

Otyłość jako problem medyczny i estetyczny

Z

4

10

10

 

6.

Zaburzenia odżywiania o podłoży psychogennym

Z

3

10

10

 

7.

Podstawy psychologii

E

3

16 

 

 

8.

Psychologia jedzenia i odchudzania się

Z

3

12 

 

 

9.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Coaching zdrowia i żywienia

Z

5

    16 

2.

Poradnictwo żywieniowe dla dzieci dzieci

E

6

12

 

18

3.

Poradnictwo żywieniowe dla dorosłych i seniorów

E

6

12

  18

4.

Wpływ środków farmakologiczych na utratę i przyrost masy ciała

Z

4

 

12

 

5.

Psychologia emocji i motywacji

Z

5

 

10

 

6.

Etyka w pracy psychodietetyka

Z

4

 

10

 

 

 

 cwiczenia warsztatowe

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 6/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI