Podologia

Podologia

Studia Podyplomowe

  

 

PODOLOGIA

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Podologia, rozumiana jako całokształt działań medycznych i paramedycznych dotyczących kończyn dolnych, jest dziedziną, która w Polsce coraz prężniej się rozwija. Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Podologicznego zawód podologa wreszcie został wpisany na listę wykonywanych zawodów. Gabinet podologiczny z kolei to jedno z niewielu miejsc, w którym można uzyskać profesjonalną pomoc z wszelkimi dolegliwościami stóp t.j. odciskami, modzelami, brodawkami, a także wrastającymi paznokciami czy rozpadlinami na piętach.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zawodu zajmującego się fachową profilaktyką, pomocą oraz poradnictwem w zakresie kończyn dolnych.

Zajęcia prowadzone przez kadrę instruktorów, których kwalifikacje poparte są wieloletnim doświadczeniem zawodowym, skierowane są do wszystkich osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych zabiegów podologicznych. Studium dedykowane jest absolwentom szkół wyższych zainteresowanych tematyką podologii, kosmetologii lub też zatrudnionych w branży beauty.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • prawidłowo przeprowadzić wywiad podologiczny;
 • wykonać podstawowy zabieg podologiczny przy wykorzystaniu narzędzi rotacyjnych;
 • rozpoznać zmiany patologiczne stóp;
 • zapobiec powstaniu zmian chorobowych w obrębie stóp;
 • opracować kartę pacjenta podologicznego;
 • pomóc pacjentowi w ścisłym wykonywaniu zaleceń lekarza, dotyczących specjalistycznej pielęgnacji stóp.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • gabinetach podologicznych i kosmetycznych;
 • ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej;
 • gabinetach pedicure;
 • pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego;
 • uczelniach wyższych kształcących na kierunkach kosmetologia oraz pokrewnych w charakterze nauczyciela akademickiego i/lub instruktora przedmiotów specjalistycznych;
 • jednostkach badawczych.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek PODOLOGIA
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-10%) dla pierwszych 5 osób

3 240 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

3 600 zł/semestr