Trychologia kosmetologiczna

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

  

 

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Studia podyplomowe, przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w branży kosmetologicznej. Studium polecane jest przede wszystkim kosmetologom, pielęgniarkom, a także absolwentom studiów I i II stopnia wszystkich pozostałych kierunków, którzy posiadają dodatkowo tytuł technika usług kosmetycznych.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Głównym celem kształcenia na kierunku Trychologia kosmetologiczna jest przekazanie słuchaczom wiedzy o możliwościach, korzyściach i potencjale jakie tkwią w niekiedy mało jeszcze znanej branży trychologicznej. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego działania mniej lub bardziej złożonych zabiegów trychologicznych. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki trychologicznej. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki zaburzeń dotyczących skóry głowy i włosów. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełniałaby europejskie standardy. Uczestnicy zapoznają się z elementami podstawowych kuracji trychologicznych najczęściej spotykanych w samodzielnych gabinetach trychologicznych.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • umiejętnie posługiwać się nomenklaturą charakterystyczną dla specjalistów z zakresu trychologii kosmetologicznej,
 • przeprowadzić wstępną diagnostykę trychologiczną,
 • umiejętnie współpracować z pacjentem trychologicznym,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych w codziennej pracy w gabinecie trychologicznym,
 • posługiwać się specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym w gabinecie trychologicznym.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • samodzielnych gabinetach kosmetologicznych,
 • ośrodkach SPA & Wellness,
 • klinikach zdrowia i urody,
 • samodzielnych gabinetach trychologicznych,
 • ośrodkach szkoleniowych.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek TRYCHOLOGIA KOSMETYCZNA
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-10%) dla pierwszych 5 osób

3 150 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

3 530 zł/semestr