Dear Students, Administraive Staff and Academic Teachers,Blended Intensive Program for students, administrative staff and academic teachers in Warsaw College of Engineering and Health in Warsaw Poland wsiiz.pl :

  • 18-22th September 2023 in person,
  • 4-5th September 2023 online.

 

Topic:  „Interdisciplinary Program: Work-Life Balance”
 

Zaproszenie na Blended Intensive Programme (BIP) na Litwę do Kłajpedy 24-28 kwietnia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich do udziału w Blended Intensive Programme (BIP) podczas Międzynarodowego Tygodnia Erasmus+, który odbędzie się w Kłajpedzie (Litwa) w Klaipėdos valstybinė kolegija w dniach 24-28 kwietnia 2023 r. oraz 04 maja 2023 r. (wirtualny dzień szkoleniowy).

 

Tytuł BIP: „Wdrażanie nowych metod i strategii nauczania w nowoczesnym kształceniu nauczycieli”

 klajpeda

W środę 15 marca w Kampusie nr 1 Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia odbyło się spotkanie z CEO firmy Algoos Panią Karoliną Elenis, Panem Ernestem Nowakiem Koordynatorem Konsorcjum oraz Koordynatorem Erasmus w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, Panią Katarzyną Mikulską – Koordynatorem Erasmus w WSIiZ. W spotkaniu wzięły udział studentki WSIiZ oraz pracownik Biura Nauki Piotr Ozimek.

Tematem przewodnim było zaprezentowanie możliwościach realizacji praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+ w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych w Grecji, które mogą być realizowane w okresie wakacyjnym.

W poniedziałek 13 lutego 2023 r. w Kampusie nr 1 Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów Konsorcjum Erasmus. W spotkaniu wzięli udział Pan Ernest Nowak, Koordynator Konsorcjum oraz Koordynator Erasmus w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, Justyna Bronikowska – Koordynator Erasmus w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, Paulina Osuch – Koordynator Erasmus w Powiślańskiej Szkole Wyższej, dr Marta Telus – Koordynator Erasmus w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach oraz Katarzyna Mikulska – Koordynator Erasmus w WSIiZ. Podczas spotkania omówiono kwestie opracowywania zasad realizacji mobilności, rekrutacji i finansowania w ramach programu Erasmus+, dokumenty niezbędne do kontroli administracyjnych programu, programy krótkotrwałych mobilności mieszanych – BIP oraz organizacji wydarzeń międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ KA107. W ramach otwartych dyskusji i prezentacji uczestników spotkania koordynatorzy dzielili się wiedzą i wymieniali najlepszymi praktykami w celu usprawnienia procesów związanych z realizacją mobilności studentów i pracowników w ramach Erasmus+ w poszczególnych uczelniach.