Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 57/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawa z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zasad weryfikowania i dokumentowania osiągnięć efektów uczenia się na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Zarządzenie nr 26/2021 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia do dyscyplin naukowych dla cykli kształcenia uruchomionych od r/a 2021/2022