Podstawa prawna

Podstawa prawna

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z późniejszymi zmianami). Akt założycielski uczelni został sporządzony dnia 24 września 2003 roku na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 roku. Wyższa Inżynierii i Zdrowia została wpisana do rejestru niepublicznych wyższych uczelni zawodowych dnia 04 listopada 2003 roku pod numerem 142. Aktualny numer rejestru, stosownie do § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 348), został zmieniony na 284

  • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7438-2/SH/10 z dnia 29.07.2010 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia [załącznik]
  • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DKN-ZNU-6022.234.2013.5.SK z dnia 30.05.2014 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia [załącznik]
  • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-ZNU-6022.55.3.2016.AN z dnia 14.06.2016 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia kosmetyczna [załącznik]
  • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-WNN-6022.46.3.2017.AN z dnia 08.06.2017 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka [załącznik]
  • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-ZNU-6014.203.2015.4.AN z dnia 07.09.2015 r. zmiana nazwy Uczelni [załącznik]
Inne
end faq

O uczelni

Odwiedza nas 60 gości oraz 2 studentów.