Podstawa prawna

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7438-2/SH/10 z dnia 29.07.2010 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DKN-ZNU-6022.234.2013.5.SK z dnia 30.05.2014 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-ZNU-6022.55.3.2016.AN z dnia 14.06.2016 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia kosmetyczna

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-WNN-6022.46.3.2017.AN z dnia 08.06.2017 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-WNN-5014.175.2019.AN.4 z dnia 24.07.2019 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia żywności

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-ZNU-6014.203.2015.4.AN z dnia 07.09.2015 r. zmiana nazwy Uczelni

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAiPM-WSNPA-078-1-34/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przyjmowania cudzoziemców

Uchwała 9/2012 strategia rozwoju Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Regulamin studiów  

Regulamin studiów 

obowiązujący do 30 września 2019 r.

 

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych

obowiązujący do 30 września 2019 r.

 

Kodeks etyki studenta

Kodeks etyki studenta

obowiązujący do 30 września 2019 r.

Regulamin świadczeń dla studentów

Regulamin Komisji ds. Jakości Kształcenia

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Godło

Znak Firmowy

Statut Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie MNiSW o z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

 

 

 

 

 

O uczelni

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 studentów.