Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7438-2/SH/10 z dnia 29.07.2010 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DKN-ZNU-6022.234.2013.5.SK z dnia 30.05.2014 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-ZNU-6022.55.3.2016.AN z dnia 14.06.2016 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia kosmetyczna

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-WNN-6022.46.3.2017.AN z dnia 08.06.2017 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-WNN-5014.175.2019.AN.4 z dnia 24.07.2019 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia żywności

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW.WNN.5014.296.2020.4.IZ z dnia 10.03.2021 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku technologia kosmetyku

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-WNN.8014.38.2021.KT.5 z dnia 31.05.2021 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia ogólna

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-WNN.8014.23.2021.KT.5 z dnia 20.08.2021 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Decyzja Ministra Edukacji i Nauki nr DSW-WNN.8014.213.2021.3.MG z dnia 02.11.2021 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-ZNU-6014.203.2015.4.AN z dnia 07.09.2015 r. zmiana nazwy Uczelni

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAiPM-WSNPA-078-1-34/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przyjmowania cudzoziemców

Uchwała 9/2012 strategia rozwoj Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin organizacji procesu dyplomowania

Kodeks etyki studenta

Kodeks etyki wykładowcy

Regulamin świadczeń dla studentów

Regulamin Komisji ds. Jakości Kształcenia

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Statut Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Godło

Znak Firmowy