Podstawa prawna

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7438-2/SH/10 z dnia 29.07.2010 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DKN-ZNU-6022.234.2013.5.SK z dnia 30.05.2014 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-ZNU-6022.55.3.2016.AN z dnia 14.06.2016 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia kosmetyczna

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-WNN-6022.46.3.2017.AN z dnia 08.06.2017 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-WNN-5014.175.2019.AN.4 z dnia 24.07.2019 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia żywności

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-ZNU-6014.203.2015.4.AN z dnia 07.09.2015 r. zmiana nazwy Uczelni

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAiPM-WSNPA-078-1-34/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przyjmowania cudzoziemców

Uchwała 9/2012 strategia rozwoju Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2020 r.

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2020 r. 

Regulamin organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Kodeks etyki studenta obowiązujący od r/a 2020/2021.

Regulamin świadczeń dla studentów

Regulamin Komisji ds. Jakości Kształcenia

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Godło

Znak Firmowy

Statut Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie MNiSW o z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

 

 

 

 

 

O uczelni

Odwiedza nas 194 gości oraz 0 studentów.